Almunia spodziewa się lepszych wyników

Komisja Europejska prognozuje dla strefy euro wzrost w tym roku na poziomie 1,9%, zaś unijny komisarz ds. gospodarczych i monetarnych, Joaquin Almunia spodziewa się jeszcze wyższego wzrostu.

Podczas spotkania ministrów finansów Unii Europejskiej, Joaquin Almunia oświadczył, że jest optymistą jeśli chodzi o ożywienie gospodarcze. "Są pewne zagrożenia na horyzoncie, ale mam nadzieję, że wzrost gospodarczy w strefie euro i całej Unii Europejskiej będzie lepszy w 2006 r., nawet lepszy niż nasze prognozy" - powiedział (cytat za PAP).

Tradycyjnie nie skomentował polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego.