Alternatywne metody podłączenia do Sieci

Prawie każdy z nas wcześniej czy później zetknie się (lub już spotkał) z problemem wyboru metody podłączenia do Sieci. Zazwyczaj pierwszym pomysłem, jaki nasuwa się, jest skorzystanie z modemu i zwykłej linii telefonicznej.


Prawie każdy z nas wcześniej czy później zetknie się (lub już spotkał) z problemem wyboru metody podłączenia do Sieci. Zazwyczaj pierwszym pomysłem, jaki nasuwa się, jest skorzystanie z modemu i zwykłej linii telefonicznej.

Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie uzyskać szybkość transmisji dochodzącą do maksimum 33,6 Kbps, a i ona osiągalna jest tylko dla osób, posiadających linię telefoniczną dobrej jakości (co w polskich warunkach zdarza się niezwykle rzadko). Jednakże co zrobić, gdy prędkość ta jest niewystarczająca, potrzebujemy stałego połączenia lub łączności w podróży? Otóż istnieją także inne, alternatywne sposoby, które postaram się pokrótce przedstawić.

ISDN

Jednym z nich jest podłączenie za pomocą linii ISDN. W praktyce polega to na wykupieniu od TP SA specjalnej linii (tzw. komertel) i zażądaniu (oczywiście, za dodatkową opłatą) uaktywnienia funkcji ISDN. ISDN jest siecią w pełni cyfrową, toteż szybkość transmisji, jaką można dzięki niej osiągnąć, wielokrotnie przewyższa możliwości linii zwykłej. ISDN umożliwia otwarcie 3 kanałów jednocześnie, z których każdy może pracować z szybkością do 64 Kbps, dzięki czemu połączenie zestawione w ten sposób pracuje z prędkością dochodzącą do 192 Kbps, czyli aż 24 tys. znaków na sekundę. Niestety, za luksus trzeba płacić - założenie linii to wydatek ok. 1700 zł, kolejny to abonament - 100 zł oraz opłaty za rozmowy - wg aktualnej taryfy TP SA, przy czym za każdy kanał płacimy osobno.

WebRamp M3

Odmiennym od poprzedniego sposobem podłączenia do Sieci jest zastosowanie techniki zwanej WebRamp M3. Polega ona na równoczesnym połączeniu ze sobą trzech modemów analogowych (zwykłych), dzięki czemu faktyczna przepustowość łącza zwiększa się prawie trzykrotnie (obecnie teoretycznie może to być 3 x 56000 bps). Ponadto metoda ta pozwala udostępniać sieci komputerowej - opartej na Ethernecie - łącze internetowe. Niestety, aby osiągnąć skutek, potrzebny jest specjalny multiplekser, potrafiący "łączyć" trzy sygnały w jeden i to zarówno po stronie dostawcy, jak i użytkownika. Mankamentem tej metody jest też konieczność posiadania 3 modemów oraz 3 linii telefonicznych, co prowadzi do dużych kosztów, nie licząc rachunków (za każdą linię trzeba zapłacić osobno!) - i zapewne z tych powodów nie jest to rozwiązanie polecane odbiorcom i indywidualnym, i instytucjonalnym.

56 000 bps

Alternatywą dla WebRamp M3 może okazać się zastosowanie modemów pracujących z prędkością 56 000 bps. Wprawdzie szybkość osiągana przez nie jest mniejsza (ok. 7000 znaków na sekundę), jednak nie ma potrzeby instalowania dodatkowych linii telefonicznych, modemów ani specjalnego oprogramowania. Wadą tego rozwiązania jest zapewnienie szybkości 56 000 bps tylko w jedną - od dostawcy do nas - stronę (w drugą jest to 33 600 bps) oraz wymóg posiadania specjalnego łącza (tylko ze strony dostawcy) do centrali. Obecnie na rynek weszły dwa, konkurujące ze sobą standardy: X2 firmy US Robotics oraz K56Flex - wspólny produkt Rockwella i Lucent Technologies. Jak to w życiu bywa, oba standardy nie są ze sobą zgodne, dlatego też potencjalnym klientom proponowałbym na razie wstrzymanie się z zakupem modemu, pracującego w którymkolwiek z ww. protokołów do czasu oficjalnego zatwierdzenia jednego z nich przez ITU-T.

Telewizja kablowa

Kolejnym sposobem jest wykorzystanie łączy telewizji kablowej do przesyłania danych internetowych. Niestety, w Polsce na razie trwają próby połączenia sieci telewizyjnej z komputerową. Wkrótce można oczekiwać szybkiego rozwoju tej formy komunikacji, ponieważ powinien być to jeden z tańszych sposobów podłączenia do Sieci spośród przeznaczonych dla indywidualnego, domowego odbiorcy. Obecnie zarówno warszawska sieć Aster City, jak i ogólnopolskie PTK planują rozpoczęcie udostępniania Internetu korzystając ze swoich łączy (plany Aster City wydają się bardziej zaawansowane). To przedsięwzięcie ma rozpocząć się pod koniec tego roku (dla odbiorców instytucjonalnych), natomiast osoby, pragnące w ten sposób uzyskać dostęp do Internetu, będą musiały - niestety - jeszcze poczekać (prawdopodobnie do końca 1998 r.). Odrębną sprawą pozostaje forma zapłaty za tę usługę. Dotychczas przedstawiciele Aster City nie potrafią powiedzieć za co, w jakiej formie i wysokości będzie pobierana opłata. Są różne propozycje, z których najgorszą wydaje się być pomysł pobierania opłaty za ruch generowany na łączu, może doprowadzić to bowiem do ponoszenia ogromnych kosztów przez klientów (przykład z NASK).

Telefon komórkowy

W przypadku częstych podróży, kiedy zachodzi potrzeba zapewnienia stałego połączenia z Siecią, jedynym dostępnym sposobem jest użycie telefonu komórkowego, laptopa lub notebooka bądź modemu PCMCIA (zwanego PC-CARD). Trzeba zauważyć, że nie zawsze konieczny jest zakup modemu, gdyż niektóre z telefonów (np. Nokia 8110) mają wbudowane kości modemowe - w takim przypadku wystarczy nabyć odpowiedni kabel łączący telefon z laptopem i rozpocząć surfowanie na świeżym powietrzu (np. kiedy nasza kochana rodzinka zajęta jest tak przyziemną rzeczą, jak zbieranie grzybów w lesie, korzystając niejako "przy okazji" z dobrodziejstw natury i świeżego powietrza). Niestety, takie rozwiązanie nie jest ani szybkie, ani tanie. Maksymalna prędkość transmisji danych to 9600 bps, zarówno dla telefonów systemu GSM (ze względu na szerokość dostępnego pasma), jak i analogowych (zakłócenia), co dla spokojnego i bezstresowego szperania w Sieci jest - moim zdaniem - zbyt wolne, chyba że wybierzemy opcję wyświetlania tylko tekstu, bez zdjęć, animacji itp. Ponadto przyjemność ta kosztuje na początek minimum 2 tys. zł (koszt telefonu, aktywacji zarówno telefonu, jak i usługi przesyłania danych) oraz późniejsze rachunki (abonament od 35 do 175 zł oraz połączenie 1,80-0,30 zł za minutę).

V-SAT

Podobnie do telefonu komórkowego działa łączność V-SAT. Różnice między nimi wynikają ze sposobu działania - telefon komórkowy korzysta z sieci nadajników naziemnych, natomiast V-SAT komunikuje się przez sieć satelitów, dzięki czemu pokrywa swym zasięgiem obszar całej kuli ziemskiej. Niestety, cena w tym przypadku jest większa, gdyż koszt połączenia to aż 8 zł za minutę, jednak mamy możliwość korzystania z Internetu dosłownie w każdym miejscu kuli ziemskiej (również w samolotach).

Podłączenie bezpośrednie

Kolejne rozwiązanie to połączenie z jednym z dostawców za pomocą łącza stałego. W tym przypadku mamy możliwość użycia zwykłego, miedzianego kabla (należy wydzierżawić od Telekomunikacji Polskiej SA) lub połączenia światłowodowego. Zapewne ze względu na prędkość, stabilność oraz fakt, że połączenie utrzymywane jest przez 24 godziny na dobę, jest to metoda najlepsza. Przepustowość - uzyskana za jej pomocą - dochodzi do 2 Mbps (czyli ok. ćwierć megabajta na sekundę). Na niekorzyść tego rozwiązania w największym stopniu wpływa jego wysoka cena, dochodząca do kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Wprawdzie zależy ona od wielu czynników, takich jak szybkość, rodzaj kabla czy odległość, jednak nawet dla 9600 bps jest to zabawa zbyt kosztowna dla przeciętnego Kowalskiego (w moim mniemaniu zbyteczna), choć szeroko stosowana w miejscach pracy (przykładem jest nasza redakcja).

Łącze satelitarne

Jeszcze droższą - od poprzedniej - technologią jest użycie łącza satelitarnego. Dlatego też stosują ją wielcy dostawcy Internetu (np. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) oraz duże ośrodki obliczeniowe, potrzebujące łącza o ogromnej i stabilnej przepustowości.

Słowniczek pojęć użytych w tekście:

Kbps (Kilobits Per Second) - jednostka prędkości wyrażana w tysiącach bitów na sekundę; 1 bajt (czyli np. znak) zajmuje 8 bitów (przy przesyłaniu danych czasami dochodzą do tego bity startu/stopu oraz korekcji błędów).

ISDN (Integrated Services Digital Network) - kablowa, cyfrowa sieć telekomunikacyjna, oferująca jednoczesną transmisję głosu, obrazu i danych.

GSM (Global System for Mobile Telecommunication) - sieć cyfrowych telefonów komórkowych, pracująca za pośrednictwem naziemnych stacji nadawczo-odbiorczych, tworzących na swym obszarze rodzaj komórek (stąd też nazwa telefonia komórkowa).

ITU-T (International Telecommunication Union) - międzynarodowa unia telekomunikacyjna zajmująca się mi.in. standaryzacją technik i usług komunikacyjnych. Wszystkie nowe protokoły transmisji danych, by mogły stać się obowiązującym standardem światowym, muszą być zatwierdzone przez tę agencję. Więcej informacji o ITU-T znajduje się pod adresem:http://www.itu.ch/aboutitu/index.html)

Miejsca w Sieci warte odwiedzenia:

ISDN:

http://www.pulse.com/isdn.htm

http://infodeli.3com.com/infodeli/tools/isdn/spt-tips/index.htm

http://www-di.cisco.com/warp/public/732/ISDN/index.html

http://www-di.cisco.com/univercd/data/doc/cintrnet/ito/55780.htm

WebRamp M3:

http://www.sonnet.com/webramp.htm

http://www.ecity.net/webramp.html

http://www.rampnet.com/service/faqs1.html

56000 bps:

x2 -http://x2.usr.com/

k56flex -http://www.k56flex.com/

telewizja kablowa:

http://www.astercity.com.pl/html/index_pl.html

telefon komórkowy:

http://www.atm.com.pl/~jpzr/kck/

http://www.netpol.pl/~cyteko/index.html

V-SAT:

http://www.icrossroads.com/~satel/