Alternatywny pakiet biurowy

Postanowiliśmy przetestować wersję beta najświeższego wydania OpenOffice.org 3. Opisujemy nowe opcje tego najważniejszego alternatywnego i bezpłatnego pakietu biurowego.


Postanowiliśmy przetestować wersję beta najświeższego wydania OpenOffice.org 3. Opisujemy nowe opcje tego najważniejszego alternatywnego i bezpłatnego pakietu biurowego.

Dotychczas publikowano wyłącznie testowe wersje OpenOffice.org, oznaczone jako Developer Snapshot. Od maja tego roku dostępna jest edycja Beta (build BEA300_m2). Chociaż interfejs użytkownika nie został jeszcze spolszczony, program zawiera polskojęzyczny słownik ortograficzny.

Pierwszą zmianą, widoczną zaraz po instalacji, jest nowy kreator Start Center, uruchamiany, gdy OpenOffice startuje bez wybrania modułu. Wyświetla się także po zamknięciu ostatniego otwartego dokumentu.

W konstrukcji interfejsu użytkownika nie ma znaczących zmian, twórcy postawili na sprawdzone w poprzednich wydaniach paski narzędzi, jedynie niektóre ikony zostały wymienione na nowe, barwniejsze. W wersji linuksowej ikony są inne, zaś program dobrze integruje się z kompozycją pulpitu. Nie ma problemów z zaawansowanymi efektami, jakie tworzy Compiz.

Nowe widoki

Alternatywny pakiet biurowy

Adnotacje umieszczane w tekście są wyświetlane na marginesie - pomimo braku śledzenia zmian jest to bardzo przydatna opcja.

Pierwsze, co zwróciło naszą uwagę w programie Writer, to suwak regulacji powiększenia - niestety, dostępny tylko w tym składniku pakietu OO. Usprawnia nawigację w dokumencie i uwalnia od kłopotliwego wybierania przycisku z lupą. Jest to alternatywa dla skrótu [Ctrl scroll myszy] i świetnie sprawdza się przy pracy na laptopie, gdzie nie zawsze dostępne jest kółko przewijania. Na pasku oznaczono dwie kreski, odpowiadające powiększeniu 100 procent oraz widokowi całej strony. Brakuje tylko łatwo dostępnej opcji powrotu do poprzednich lub optymalnych ustawień. Maksymalne powiększenie to 600 procent, co wystarcza do precyzyjnego umieszczania obiektów.

Użytkownicy Writera od dawna czekali na opcję widoku kilku stron dokumentu na ekranie. Obecnie można skorzystać z widoku kolumnowego, w którym strony są wyświetlane obok siebie - liczba pokazywanych kartek jest zależna od stopnia powiększenia i rozdzielczości monitora. Dostępny jest także widok książki, w którym strony prezentowane są parami (parzysta i nieparzysta).

Notatki w Writerze

Nowością są notatki na marginesie. Opcja działa poprawnie, niestety notatka może dotyczyć jedynie konkretnego miejsca w tekście. Nie ma w tej chwili możliwości zakreślenia większego obszaru, ale sposobem jest wyróżnienie tekstu kolorem. Notatki różnych użytkowników są oznaczane odmiennymi barwami tła. Ich obsługa jeszcze nie jest kompletna, bowiem nie obejmuje rejestracji zmian. Problemy z wyglądem notatek przy zmianie powiększenia, znane z wersji deweloperskich, nadal występują.

Nowy arkusz

Nowością interfejsu w programie Calc jest wyświetlanie zaznaczenia z przezroczystością (a nie jako negatywu, jak poprzednio). To samo jest w Excelu 2003 (ale w OpenOffice zaznaczenie nie zmienia czarnego obramowania komórek na szare -cały czas jest takie samo). Warto wspomnieć także o znanej już z poprzednich wersji wygodnej opcji automatycznej zmiany barwy czcionki w komórce przy zmianie tła. Przykładowo wypełnienie komórki czarnym kolorem powoduje automatyczną zmianę barwy czcionki na białą, żeby treść była czytelna. Wśród zmian wyglądu należy wymienić nowe oznaczanie aktywnej kolumny i wybranego wiersza - jest trójwymiarowe, sprawiające wrażenie wypukłości na pasku kolumn i wierszy. Nowością jest też zwiększenie liczby obsługiwanych kolumn z 256 do 1024.

Słupki błędów w Calcu

Alternatywny pakiet biurowy

Calc po dokonaniu zapisu wyświetla zmiany wprowadzone przez innego użytkownika, współdzielącego ten sam arkusz.

Zmiany w arkuszu kalkulacyjnym nie skończyły się na wyglądzie i pracach nad VBA. W nowej wersji zostały dodane słupki błędu w wykresach, niestety, na razie tylko osi Y. Oprócz wartości podawanych przez użytkownika (na przykład w osobnej kolumnie) można wyświetlić stałą wartość procentową (wspólną dla serii), granicę błędu (także wspólną dla serii), automatycznie obliczone odchylenie standardowe i wariancję. Dotychczas wymagało to wpisywania stałych wartości w okno formularza.

Ponadto poprawiono wstawianie linii trendu wraz z opcją wyświetlenia równania (możliwe jest przyjęcie modelu liniowego, logarytmicznego, wykładniczego i wielomianowego) oraz dodano możliwość wyświetlania współczynnika determinacji R2. Tego typu wykresy bardzo ułatwiają szybką analizę danych.

Wstawianie słupków błędu zawierających automatycznie obliczone odchylenie standardowe jest jedną z najcenniejszych nowości w wykresach programu Calc.

Solver oraz VBA

Kolejną oczekiwaną nowością jest Solver. Narzędzie to służy do wyznaczenia wartości zmiennych równania, które w wyniku ma dać wartość możliwie zbliżoną do zadanej, minimum lub maksimum. Za pomocą Solvera można łatwo znaleźć optymalne wartości kilku zmiennych, które spełniają określone warunki.

Znacznie prostsze narzędzie Goal Seek (Szukaj wyniku) działa podobnie, ale operuje tylko na jednej zmiennej. Poważnym ograniczeniem Solvera w programie Calc jest to, że ma zastosowanie wyłącznie przy modelu liniowym. Próba rozwiązania w ten sposób bardziej skomplikowanego modelu wielomianowego, wykładniczego czy trygonometrycznego, nie powiedzie się. Zewnętrzne rozszerzenie do OpenOffice'a pobrane z kohei.us/ooo/solver działa trochę lepiej, ale nadal ma problemy z zaawansowanymi wyrażeniami. Dodatek integruje się z menu, ale nie ma swojej osobnej nazwy, dlatego po instalacji wyświetlane są dwie opcje Solver w menu Tools (Narzędzia), dostępne są także okna obu narzędzi.

Solver w wersji do Excela radzi sobie z bardziej skomplikowanymi wyrażeniami i tutaj OpenOffice pozostaje daleko w tyle.

Nie tylko interfejs uległ zmianie - wprowadzono ograniczone wsparcie języka VBA. Dzięki niemu, niektóre makra VBA z programu Microsoft Excel będą mogły pracować w OpenOffice 3 w niezmodyfikowanej formie. Niestety, nie udało się nam uruchomić typowego w Excelu makra sortującego dane w arkuszu bez modyfikacji kodu w OpenOffice.

Kilku użytkowników - jeden arkusz

Alternatywny pakiet biurowy

Porównanie OpenOffi ce’a 3.0 beta i 2.4

W nowej wersji OpenOffice możliwe jest zapisanie arkusza kalkulacyjnego w sposób współdzielony, gdy kilku użytkowników jednocześnie go edytuje. W tym trybie nie są możliwe zmiany formatów ani obiektów rysunkowych, niemniej jednak typowa praca związana ze zmianami wartości lub formuł działa dobrze już teraz.

Aby współdzielić arkusz między użytkownikami, należy zapisać go do zasobu sieciowego, skąd mogą go otworzyć wszyscy, którzy mają nad nim pracować. Następnie należy włączyć tryb współpracy (Tools | Share Document) i zapisać arkusz w tym trybie (jest to wymagane). Użytkownicy mogą go otworzyć, zaś program samoczynnie wykrywa fakt współdzielenia arkusza. Współpraca odbywa się tak, że aplikacja za każdym razem przy zapisie dokonuje uzupełnienia wartości zmienianych lub wprowadzanych przez innych użytkowników. Dla ułatwienia pracy, zmienione komórki są oznaczane czerwonym obramowaniem, zaś po najechaniu na nie kursorem Calc wyświetla informacje o dokonanych zmianach. Okno dialogowe Share Document zawiera dane na temat współdzielenia arkusza i umożliwia także wyłączenie tej opcji. Jest to konieczne do zmian takich, jak formatowanie lub osadzenie obiektów rysunkowych.

W małych firmach, gdzie obliczenia z użyciem arkusza kalkulacyjnego są podstawą wielu prac finansowych, jest to poważne udogodnienie.