Amapi Desinger 7.03

Nowe wcielenie modelera Amapi charakteryzuje się wieloma zmianami i udoskonaleniami.

Amapi zyskał sobie miano programu modelującego dość przyjaznego użytkownikowi. Wprowadzenie szeregu rozszerzeń w Amapi Designerze 7 wcale nie pogorszyło komfortu pracy, wręcz przeciwnie, wiele operacji wykonuje się teraz prościej.

W stosunku do opisywanej na wcześniejszych stronach wersji Amapi 5.15, Designer 7.03 zawiera sporo innowacji. Producent mówi wręcz o całkowitym przepisaniu kodu programu od nowa, stąd prawdopodobnie chęć podkreślenia nowatorskiego charakteru znmian poprzez rozbudowanie nazwy pakietu. Najbardziej widoczną modyfikacją jest całkowicie odmienny interfejs graficzny. W podstawowej konfiguracji składa się na niego kilka okien z rzutami perspektywicznym i równoległymi scen, obok których widzimy w całkowicie odmienny sposób pogrupowane ikony narzędzi. Po lewej stronie ekranu znajdziemy okna zawierające informacje szczegółowe o używanym narzędziu lub obiekcie. W przeciwieństwie do starszych wersji, najnowsza pozwala na przygotowywanie własnych konfiguracji interfejsu. Okna robocze z podglądem sceny doczekały się nowych trybów wyświetlania. Amapi Designer 7 wykorzystuje najnowsze rozszerzenia biblioteki OpenGL, dzięki czemu wizualizacja modeli daje bardziej plastyczny, łatwiejszy w percepcji obraz bez większych strat w szybkości odświeżania ekranu.

Pracę nad modelami podzielono na etapy, "pokoje" przypominające te znane z Carrary Studio. W innym pokoju modelujemy, w innym renderujemy obraz (a także teksturujemy bryły i przyporządkowujemy materiały). Jeszcze inny pokój pełni rolę swoistego katalogu obiektów, projektów i plików. Zestaw funkcji do kreślenia obiektów podstawowych (2D oraz 3D) rozszerzono o kilka pozycji, głównie przeznaczonych do tworzenia brył (zwłaszcza wielościanów). Oprócz dotychczasowych, dostępne są techniki modelowania za pomocą powierzchni interpolowanych oraz subdivision surfaces. Z punktu widzenia architektury procesu modelowania mamy do czynienia z istotnym ulepszeniem: program pamięta historię tworzenia każdego obiektu niezależnie od tego, jak bardzo byłby on skomplikowany. Grafik ma więc w każdej chwili dostęp do dowolnego etapu tworzenia bryły, a to pozwala nanosić zmiany nawet na obiektach składowych bez konieczności mozolnego odtwarzania wykonanych później operacji.

Udoskonalono praktycznie wszystkie narzędzia modelarskie, zwłaszcza pod kątem wygody obsługi i wydajności. Innowacją są obiekty typu instance, będące klonami oryginalnego obiektu i podlegające wszelkim zmianom wraz z nim. Zaletami tego typu brył są minimalne obciążenie pamięci (informację geometryczną przechowuje tylko obiekt-źródło) oraz łatwość wprowadzania modyfikacji na dużych zespołach mających wyglądać identycznie obiektów. Nieco podobnie działa inna z nowości, dynamiczne modelowanie symetryczne (Dynamic Symmetry Modeling). Narzędzie to przeznaczone jest do tworzenia obiektów posiadających osie lub płaszczyzny symetrii, takich jak ludzkie ciało czy twarz. Zmiany nanoszone są wówczas jednocześnie po obu stronach osi lub płaszczyzny symetrii. Sporym ułatwieniem jest możliwość modelowania nie tylko na płaszczyznach równoległych do osi układu współrzędnych, ale na dowolnych płaszczyznach oraz w płaszczyźnie kamery. Zaktualizowano obsługiwane formaty zapisu obiektów, co ułatwia wymianę obiektów z najważniejszymi pakietami graficznymi na rynku, w tym z innym pakietem Eovii, Carrara Studio.

Wymaganie sprzętowe Amapi Designera 7.03 nie odbiegają specjalnie od wymagań wcześniejszych wersji. Program powinien w miarę sprawnie działać już na komputerach z zegarem 500 MHz, posiadających 128 MB pamięci operacyjnej.

Nazwa: Amapi Designer 7.03

Producent: Eovia Corporation

WWW: http://www.eovia.com/

Cena: 499 USD

Plusy:

- udoskonalony, bardziej przejrzysty interfejs

- zoptymalizowana praca narzędzi modelarskich

- dynamiczna historia budowy modeli

Minusy:

- z interfejsem nadal trzeba się chwilę zaprzyjaźniać

Możliwości (1-10): 8

Jakość (1-10): 7

Opłacalność (1-10): 6

Wymagania

- procesor 500 MHz

- 128 MB RAM

- Windows 98 lub późniejszy (zalecany NT4/2000/XP)


Zobacz również