Amaya 7.1

Dostępna jest wersja 7 przeglądarki-edytora Amaya, narzędzia World Wide Web Consortium, służącego do testowania nowych technologii internetowych wprowadzanych przez konsorcjum.

Udoskonalono w nim m.in. obsługę opartego na XML formatu graficznego SVG oraz języka MathML, służącego do budowania formuł matematycznych na stronach WWW. Jednocześnie ukazał się tzw. working draft języka XHTML 2.0, następcy klasycznego HTML.

http://www.w3.org/Amaya/