Amazon FireOS 4 - nowe funkcje systemu Amazona

Bazowany na Androidzie KitKat system FireOS doczeka się aktualizacji, która przynosi wiele nowych funkcji i użytecznych rozwiązań. Wydanie czwarte nosić będzie nazwę “Sangria” .

Wizualnie nic się zmieni, jednak po wejściu w opcje i ustawienia użytkownik odkryje możliwość tworzenia kilku profili dla tego samego urządzenia, co przyda się np. w sytuacji, gdy używa go zarówno osoba dorosła, jak i dziecko. Podobnie jak i na systemach desktopowych, tak i tu profile mają swoje własne konta e-mailowe, gry i bibliotekę mediów. Posiadacz profilu może zdecydować o współdzieleniu z innymi katalogu czy aplikacji. Pojawia się także “Family Library” - miejsce, gdzie znajdą się pliki dostępne dla każdego.

Amazon FireOS 4 - nowe funkcje systemu Amazona

Kolejna nowa rzecz to funkcja ASAP - która znana jest posiadaczom top-boxów Fire TV. "Przewiduje" ona, jakie programy mogą interesować użytkownika i ustawić je w kolejce. Dodano także "smart mode", czyli zmniejszenie poboru mocy z akumulatora, kiedy znajduje się on w stanie bezczynności. Amazon podaje, że funkcja ta została wprowadzona na żądanie samych użytkowników. FireOS 4 to także zaimplementowany pakiet WPS Office.

Zobacz również:

  • Darmowa dostawa w Amazon - co warto kupić?