Ameryka przyspiesza i zamawia

Amerykańska gospodarka w październiku i w pierwszej połowie listopada br. wykazywała coraz wyraźniejsze oznaki ożywienia. Znacząco wzrosły również zamówienia na dobra trwałe.

Jak podał Zarząd Rezerwy Federalnej (Fed), w USA ustabilizował się rynek pracy oraz wzrosły wydatki konsumentów. "Opis tempa wzrostu jest różny w poszczególnych regionach, ale poprawa jest widoczna na dużą skalę. Gros okręgów zanotowało poprawę sytuacji w wielu sektorach gospodarki" - czytamy w raporcie Fed. Na rynku pracy, część okręgów zanotowała spowolnienie tempa redukcji etatów oraz wzrost liczby pracowników czasowych.

Jednocześnie Departament Handlu ogłosił, że w październiku wzrosły w USA zamówienia na dobra trwałego użytku, głównie dzięki zwiększonemu popytowi na sprzęt łączności oraz samoloty. Amerykańskie przedsiębiorstwa zwiększyły wydatki na inwestycje.

Zamówienia wzrosły w październiku o 3,3%, do 184,53 mld USD, w tym o 25% na sprzęt łączności i o 22% na samoloty. Zamówienia na środki produkcji wzrosły o 1,7% (do 59,09 mld USD).


Zobacz również