Ameryka szuka rąk do pracy

Sondaż przeprowadzony wśród amerykańskich pracodawców dowodzi, że 13% z nich zamierza dopisać w przyszłym kwartale do listy płac nowych pracowników.

Manpower Inc. - firma zajmująca się pośrednictwem w zatrudnianiu pracowników terminowych przeprowadziła badanie wśród swoich klientów. Jego wyniki okazały się zaskakująco optymistyczne: 13% ankietowanych amerykańskich pracodawców zamierza w I kw. przyszłego roku dać pracę nowym osobom. Należy jednocześnie podkreślić, że tradycyjnie pierwszy kwartał jest najgorszym pod względem tworzenia nowych miejsc pracy okresem w gospodarce amerykańskiej.

Przedstawiciele 9 z 10 sektorów gospodarki, od budownictwa przez handel detaliczny, produkcję i finanse, powinni być wyraźnie hojniejsi w oferowaniu miejsc pracy w porównaniu z ostatnim kwartałem br. Słabiej wyglądają za to perspektywy sektora publicznego. Cięcia budżetu powinny spowodować zatrzymanie zatrudnienia w jednostkach publicznych na poziomie z ub. roku.

Perspektywy zatrudnienia w budownictwie są najlepsze - co ciekawe o tyle, że poczynając od I kw. 2001 roku pod tym względem dział "słabował". Aż 21% pracodawców z branży budowlanej zamierza zatrudnić pomiędzy styczniem a marcem przyszłego roku nowych pracowników. Dział wytwórczy amerykańskiej gospodarki, który stracił od 2001 roku 2,8 mln miejsc pracy także przejawia obiecujące oznaki poprawy. 13% pracodawców reprezentujących ten dział zamierza zatrudnić pracowników w fabrykach dobra trwałe jak ciężki sprzęt czy samochody. Plany rekrutacji nowych pracowników ma także 12% producentów dóbr nietrwałych.


Zobacz również