Amerykanie chcą karać za "próbę piractwa"

Amerykański senator Steve Chabot przedstawił projekt nowych przepisów dotyczących praw autorskich. Przewiduje on znaczne podwyższenie sankcji za nielegalne dystrybuowanie pirackich materiałów a także wprowadzenie zupełnie nowych kar za niektóre działania.

Projekt nosi nazwę Intellectual Property Enhanced Criminal Enforcement Act of 2007. Najważniejsza nowością wydaje się w nim to, iż przewiduje on kary nie tylko za naruszenie praw autorskich, ale także za "próbę podjęcia takiego działania" (co ważne, kara za to ma być równie wysoka jak złamanie przepisów o prawach autorskich). Zdaniem ekspertów, może tu chodzić m.in. o wprowadzenie możliwości karania osób, które udostępniały w Internecie pliki chronione prawem autorskich, ale nikt plików tych od nich nie pobrał (w myśl obowiązujących aktualnie przepisów, osoby takie formalnie nie są winne nielegalnej dystrybucji).

Senator Chabot zaproponował także podniesienie maksymalnego wymiaru kary za przestępstwa związane z własnością intelektualną i prawami autorskimi - w myśl projektu mają być one dwukrotnie wyższe niż obecnie (senator postuluje zwiększenie zakresu kary z 3-10 lat do 6-20 lat więzienia).

Nowy projekt przewiduje też wprowadzenie dodatkowych kar do obowiązującej w tej chwili w USA ustawy antypirackiej Digital Millennium Copyright Act. Chodzi tu m.in. o przestępstwa polegające na łamaniu zabezpieczeń materiałów multimedialnych w celu ich późniejszej dystrybucji. Obecnie za przestępstwo takie sąd może wymierzyć karę do 10 lat więzienia i do miliona USD grzywny. Chabot chce, aby do zestawy sankcji dodano możliwość orzeczenia przez sąd przepadku wszelkich urządzeń i środków, które posłużyły do popełnienia przestępstwa. Konfiskacie miałyby też podlegać rzeczy zakupione za pieniądze uzyskane w wyniku łamania praw autorskich.

Przedstawiciele organizacji konsumenckich ostro skrytykowali te propozycje - zdaniem Electronic Frontier Foundation, gdyby przepisy te zostały przyjęte, doprowadziłoby to do skazywania na kary więzienia niewinnych ludzi. Organizacja ma jednak nadzieję, że projekt zostanie odrzucony - podobnie jak podobne, zeszłoroczne, propozycje zmian w prawie autorskim, zgłoszone przez Departament Sprawiedliwości.