Amerykanie nie ufają bankom

W USA znacząco spadło zaufanie do instytucji finansowych - obywatele tego kraju nie są skłonni do inwestowania w akcje, a część wycofuje swoje oszczędności z banków.

Zaufanie jest silnym czynnikiem motywującym decyzje ekonomiczne Amerykanów - brak zaufania może mieć paraliżujący wpływ na finansowanie i inwestycje. Luigi Zingales z University of Chicago Booth School of Business i Paola Sapienza z Kellogg School of Management, stworzyli indeks zaufania finansowego (Financial Trust Index) aby mierzyć ten - ich zdaniem - często ignorowany wskaźnik ekonomiczny i zyskać wgląd w to, w jaki sposób reakcje rządu wpływają na gospodarkę.

Jedynie 22% ankietowanych przedstawicieli amerykańskich gospodarstw domowych ufa systemowi finansowemu. Jedynie 12% osób ufa giełdzie. Jest to sygnał świadczący o potencjalnej niechęci do inwestowania w akcje w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Ok. 11% respondentów wycofało swoje pieniądze z banku i trzyma gotówkę w domu, w obawie przed skutkami kryzysu.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy gwałtownie spadło zaufanie do sektora finansowego. Respondenci byli pytani o to, w jaki sposób zmieniło się ich zaufanie w ciągu ostatnich trzech miesięcy - w większości przypadków spadło we wszystkich kategoriach.

W badaniu pytano także o przyczyny kryzysu finansowego. Brak nadzoru rządowego wymieniło 16% respondentów, a brak odpowiednich przepisów - 15%. Są to osoby, które prezentują najniższy poziom zaufania do instytucji finansowych.

Poziom zaufania był niski także w grupie ankietowanych, którzy obwiniają o kryzys firmy (15%) lub chciwość menedżerów (36%).

Większość respondentów uważa interwencję rządową na rynkach finansowych za słuszną, jednak aż 80% przyznaje, że po interwencji ufa instytucjom finansowym w jeszcze mniejszy stopniu.

"Jednym z najważniejszych czynników, które podkopują zaufanie jest poczucie, że zasady zmieniły się w środku gry. Rząd dokładnie to zrobił. Najbardziej zaskakujący jest fakt, jak bardzo wpłynęło to na zaufanie przeciętnego Amerykanina do instytucji finansowych" - stwierdził Luigi Zingales.