Amerykanie odkładają emeryturę na później

Amerykanie coraz później odchodzą na emeryturę. Średni wiek emerytalny to nadal 63 lata, ale wkrótce się to zmieni. Pracę kończyć będzie pokolenie wyżu demograficznego, którego liczni przedstawiciele nie posiadają wystarczających oszczędności.

Ludzie żyją i pracują coraz dłużej. Jak wynika z danych amerykańskiego Bureau of Labor Statistics, w 2006 roku pracowało 29% osób po 65. roku życia, wobec 18% w 1985 roku. W 2007 r. w USA niemal 6 mln pracowników przekroczyło 65 lat. W ciągu najbliższych 10 lat liczba pracowników powyżej 55. roku życia znacząco wzrośnie.

Jak wynika z badania przeprowadzonego w tym roku dla AARP (American Association of Retired Persons), 27% pracowników w wieku powyżej 45 lat i 32% w wieku 55-64 lata stwierdziło, że przełożyli swoją planowaną emeryturę na później, z powodu spowolnienia gospodarczego.


Zobacz również