Amerykanie pracują najdłużej i najwydajniej

Jak wynika z badania International Labour Organization, pracownicy z USA nadal są bardziej produktywni niż pracownicy z innych krajów.

W 2006 r. wartość produkcji przypadająca na jednego amerykańskiego pracownika wyniosła 63885 USD, o wiele więcej niż znajdującego się na drugim miejscu pracownika irlandzkiego - 55986 USD.

Największe postępy robią pracownicy azjatyccy - są obecnie dwa razy bardziej produktywni niż byli dekadę temu.

Wskaźnik produktywności jest obliczany przez ILO przez podzielenie całkowitej wartości produkcji danego kraju w ciągu roku przez liczbę zatrudnionych osób.

Z raportu wynika, że przepaść między produktywnością w krajach wysoko uprzemysłowionych a resztą świata jest wciąż bardzo duża. Najniższy wskaźnik (jedna czwarta światowej średniej) jest w Afryce Subsaharyjskiej.

Amerykanie zawdzięczają wyższy wskaźnik produktywności m.in. większej liczbie godzin pracy przypadającej średnio w ciągu roku na pracownika niż w pozostałych krajach rozwiniętych. Inna metoda obliczania produktywności, mierząca wartość dodaną na przepracowaną godzinę na pierwszym miejscu rankingu produktywności stawia pracowników z Norwegii, na drugim z USA, a na trzecim z Francji.