Amerykanie surfują masowo

Prawie 60% Amerykanów, ankietowanych przez Pew Research Center przyznało, że przeglądają strony WWW regularnie, a Internet stał się dla nich jednym z ważniejszych źródeł informacji o służbie zdrowia, administracji państwowej oraz wszelkich potencjalnych zakupach.

Zdaniem przedstawicieli Pew Research Center, dla wielu mieszkańców USA Internet stał się tym, czym jeszcze do niedawna było poranne czytanie prasy, czy oglądanie wiadomości telewizyjnych - Sieć jest dla nich po prostu kolejnym źródłem informacji o świecie. Dotyczy to przede wszystkim młodych ludzi, choć autorzy raportu zaznaczają, że do co dziennego korzystania z Internetu przekonuję się również coraz więcej starszych osób.

Pew Research Center jest niezależną organizacją, zajmującą się m.in. badaniem tego, jak mieszkańcy USA postrzegają media oraz jaki wpływa mają one na ich życie. Raport został opracowany w oparciu o ankiety wypełnione przez 2000 Amerykanów.