Amerykanie więcej kupili

Lipcowa sprzedaż detaliczna w USA wzrosła o 0,7%, do 336,5 mld USD, był to wynik słabszy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się wzrostu o 1,1%.

Jak podał amerykański Departament Handlu, po odliczeniu sprzedaży samochodów, w lipcu br. sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,2% (wynik najgorszy od kwartału). Sprzedaż samochodów wzrosła w lipcu o 2,4%, w czerwcu zaś zmniejszyła się o 3%. Korekcie w górę uległy natomiast wyniki czerwcowe - sprzedaż detaliczna spadła o 0,5%, a nie o 1,1% jak sądzono wcześniej.

W ubiegłym miesiącu w USA wzrosła sprzedaż mebli i sprzętu sportowego, zmalała sprzedaż paliwa.

W USA wydatki konsumentów odpowiadają za dwie trzecie PKB. W ostatnim okresie negatywnie na wyniki sprzedaży detalicznej wpłynęły przede wszystkim podwyżki cen ropy naftowej.


Zobacz również