Amerykanie wybierają e-mail

Z ankiety przeprowadzonej przez firmę American Greetings.com wynika, że większość dorosłych obywateli Stanów Zjednoczonych woli czytać listy elektroniczne, a nie papierowe.

Dla dorosłych Amerykanów poczta elektroniczna staje się coraz bardziej oczywistym sposobem komunikacji - z ostatnich badań wynika, że 60% amerykańskich internautów woli czytać i pisać listy elektroniczne, a nie tradycyjne. Co więcej, aż 34% z nich woli wysłać e-mail zamiast skorzystać z telefonu.

Ponad 60% respondentów uważa pocztę elektroniczną za rodzaj społecznej aktywności, a 76% właścicieli skrzynek pocztowych twierdzi, że tzw. netetykieta jest równie istotna jak dobre maniery przy stole.

Ponad trzy czwarte użytkowników odbiera prywatną korespondencję w służbowej skrzynce pocztowej i 57% mężczyzn najpierw zapoznaje się z korespondencją zawodową, a 27% zaczyna przeglądanie poczty od spraw prywatnych. W przypadku pań proporcje te kształtują się odwrotnie: większość kobiet zaczyna przeglądanie skrzynki pocztowej od spraw osobistych.

W ankiecie American Greetings.com wzięło udział ponad 1000 amerykańskich internautów.

Więcej informacji: cnniw.newsreal.com