Amerykanie zaczynają kupować

Nastroje amerykańskich konsumentów poprawiły się w listopadzie, po spadku do poziomu najniższego od 9 lat w końcu października br.

Amerykańscy konsumenci są w lepszych nastrojach głównie dzięki stabilizacji na rynku pracy i na giełdach, a także obniżce przez Fed stóp procentowych o 50 punktów bazowych.

Opracowywany co miesiąc przez Uniwersytet Michigan indeks wzrósł w listopadzie br. do 85 punktów, z 80,6 punktów we wrześniu br. Jest to wynik o niemal 3 punkty lepszy od przewidywań analityków.

Indeks oczekiwań konsumentów na najbliższy rok wzrósł w listopadzie br. do 79,2 punktu z 73,1 punktu miesiąc wcześniej. Wskaźnik bieżących warunków, który odzwierciedla wydatki konsumentów wyniósł 93,8 punktu (w październiku br. notowany był na rekordowo niskim poziomie 92,4 punktu).

Wydatki konsumentów stanowią dwie trzecie aktywności gospodarczej w USA. W październiku br. nie zmieniły się w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale po odliczeniu zakupów samochodów wzrosły o 0,7%.