Amerykanie zwiększą wydatki na e-administrację

Według raportu firmy Input, federalne wydatki na e-administrację będą rosły do 2009 roku w średnim rocznym tempie 6,9%.

Oznacza to, że z poziomu 4 mln USD w 2004 roku amerykańskie wydatki z budżetów federalnych na e-government wywindowane zostaną dopoziomu ok. 6 mld USD w roku 2009.

Projekty e-government dzieli się na cztery segmenty - projekty związane z komunikacją z obywatelami, z biznesem, wewnątrz administracji i pomiędzy instytucjami - w sumie w tych obszarach realizowane są ponad 24 typy projektów. Większość wydatków skierowana będzie na realizację celów założonych dokumentem Management Agenda, przygotowanym przez obecną administrację.

Według Input, największy wzrost wydatków nastąpi w przypadku projektów komunikacji na linii administracja - biznes. Najwięcej środków wydatkowanych zaś będzie na wewnętrzny sektor wydajności i efektywaności instytucji rządowych, przy czym będą to głównie środki na kontynuacje realizowanych już projektów.


Zobacz również