Amerykańscy prezesi optymistyczni

Liderzy amerykańskiego biznesu spodziewają się silnego wzrostu gospodarczego do końca 2007 roku - wynika z badania CEO Economic Outlook.

Ankieta przeprowadzona przez Business Roundtable w II kw. 2007 r. pokazuje, że prezesi amerykańskich firm zakładają wzrost gospodarczy w tym roku na poziomie 2,6%.

Indeks CEO Economic Oultook odzwierciedla oczekiwania liderów amerykańskich przedsiębiorstw dotyczące rozwoju gospodarki w nadchodzącym półroczu. W bieżącym kwartale jego wartość spadła do 81,9 punktu z 84,9 punktu w poprzednim. Wynik powyżej 50 punktów oznacza rozwój gospodarki.

Z badania wynika, że 66% prezesów spodziewa się zwiększenia sprzedaży, zaś tylko 7% zmniejszenia. 34% oczekuje wyższych wydatków kapitałowych, zaś 14% niższych. W 42% firm prezesi zamierzają zwiększyć zatrudnienie, a w tylko w jednej czwartej - zmniejszyć.