Amerykańska bankowość online

Z badań przeprowadzonych przez Pew Internet and American Life Project, wynika że w Stanach Zjednoczonych szybko rośnie popularność internetowych banków.

Z internetowych banków korzysta już około 37 mln Amerykanów. Najczęstszym powodem dla którego zakładają oni e-konta, jest wygodne zarządzanie własnymi pieniędzmi i wygodne płacenie rachunków.

Wyniki jakie podaje Reuters za Pew Internet and American Life Project, pochodzą z badań ankietowych przeprowadzonych we wrześniu i w październiku. Korzystanie z internetowej bankowości deklaruje 32% badanych. Dla porównania w roku 2000, odsetek ten wynosił 17%.