Amerykańska gospodarka kurczy się coraz szybciej

Wartość Produktu Krajowego Brutto w USA spadała w tempie 6,3% pod koniec 2008 roku.

Amerykański Departament Handlu podał, że gospodarka w ostatnim kwartale ub. r. kurczyła się w tempie szybszym niż wcześniej podawane 6,2%.

W bieżącym kwartale ten trend jest nadal widoczny. Rośnie stopa bezrobocia (do 8,1%) - liczba osób ubiegających się o zasiłki wzrosła do 5,56 ml, jest to więcej niż przewidywali ekonomiści (5,48 mln).

Konsumenci ograniczają wydatki w związku z rosnącym bezrobociem, spadającą wartością nieruchomości i kurczącymi się portfelami inwestycji. Te czynniki zmusiły firmy do zmniejszenia produkcji i zatrudnienia. Negatywne trendy wzajemnie się wzmacniają i tworzą błędne koło, które pogłębia recesję.

Wydatki konsumenckie spadły o 4,3% w tempie rocznym (zgodnie z przewidywaniami analityków). Był to największy spadek od lat 80., a spadek wydatków na dobra nietrwałe (takie jak żywność i odzież) wyniósł aż 9,4%, najwięcej od 1947 roku.

Firmy zmniejszyły wydatki na sprzęt i oprogramowanie o 28,1% w skali rocznej (największy spadek od 1958 roku).

W sektorze budownictwa także widoczny jest zastój. Wydatki na nieruchomości komercyjne spadły o 9,4% w skali rocznej, a w budownictwie mieszkaniowym - o 22,8%.

Wielu analityków uważa, że gospodarka USA będzie się kurczyła co najmniej przez całą pierwszą połowę 2009 roku. W bieżącym kwartale zdaniem ekonomistów maleje się w tempie 5-6%.