Amerykański kryzys

Fed ostrzegł, że osłabiona gospodarka amerykańska jest w stanie jeszcze gorszym niż do tej pory myślano i w 2009 roku wyniki mogą się nadal pogarszać. Na razie nie ma żadnych oznak stabilizacji na rynku nieruchomości.

Według prognoz przedstawicieli Rezerwy Federalnej, bezrobocie może wzrosnąć od 8,5% do 8,8% w tym roku. Prognozy z listopada 2007 r. mówiły o wzroście bezrobocia do 7,6%. Jest to stopa bezrobocia obowiązująca w tej chwili, najwyższa od 16 lat. W przyszłym roku bezrobocie ma wynieść 8-8,3%, a w 2011 od 7,5 do 6,7%. Do tej pory średnia stopa bezrobocia w USA wynosiła 5%.

Gospodarka może skurczyć się w całym roku kalendarzowym o 0,5-1,3%, po raz pierwszy od 1991 roku. W poprzedniej edycji prognoz Fed mówił o spadku PKB o 0,2% lub wzroście o 1,1%.