Amerykański supertort informatyczny

Wydatki amerykańskich przedsiębiorstw na działania i przejęcia związane z technologiami informatycznymi osiągną do 2010 roku 1,033 biliona dolarów.

Najważniejszym motorem wzrostu są wydatki na technologie przechowywania danych i oprogramowanie - stwierdza badanie przeprowadzone przez Info-Tech Research Group. Ogółem wydatki na IT poza sektorem konsumenckim wyniosą w br. 884 mld dolarów, co oznacza wzrost rzędu 5,24%. Według badania, tendencję do szybszego wzrostu w wydatkach na przejęcia wyznacza aktywność w tym względzie dużych przedsiębiorstw.

Według Info-Tech Research Group, w 2010 roku wielkość nakładów na IT wynosić będzie już 1,033 biliona dolarów, z czego 625 miliardów dolarów pochłoną wydatki na działalność operacyjną a 408 miliardów dolarów przejęcia. Porównując tempo wzrostu wydatków na działalność i wydatków na przejęcia, analitycy zaobserwowali, że o wiele szybciej rośnie wartość przejęć realizowanych przez duże przedsiębiorstwa. Wynika to z dwóch czynników: powszechnego outsourcingu (offshoringu) do krajów o tańszej pracy działalności operacyjnej, który obniża te koszty, oraz przyspieszeniu inwestycji na technologie posiadające znaczenie dla poziomu konkurencyjności firm.