Analitycy: kryzys zmieni niektórych pracowników IT w przestępców

Jak wynika z najnowszych raportów sporządzonych przez analityków zajmujących się branżą IT, obecny kryzys ekonomiczny może negatywnie wpłynąć na pracowników tej gałęzi przemysłu. Cięcia kosztów oraz liczne zwolnienia mogą pchnąć wielu specjalistów do wykorzystania swoich wyjątkowych zdolności w nielegalny sposób.

Firmy takie jak PricewaterhouseCoopers czy Finjan przewidują, że wielu pracowników branży IT może w niedalekiej przyszłości zejść na drogę przestępstwa. Wszystko przez obecny kryzys ekonomiczny oraz związane z tym zwolnienia załogi praktykowane w wielu firmach.

Przestępstwa o jakich wspominają analitycy związane są, rzecz jasna, z branżą komputerową. Chodzi tu o kradzieże numerów kart kredytowych oraz haseł, sprzedawanie poufnych informacji dotyczących swojego pracodawcy lub nielegalne wykorzystywanie danych personalnych klientów.

Neil Ysart, z PricewaterhouseCoopers, twierdzi że "Ludzie z sektora finansowego alarmują o zwiększonej liczbie przestępstw komputerowych. W dużym tempie rośnie również liczba policyjnych dochodzeń". Ysart przypomina, że podobna sytuacja miała miejsce w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Podobnego zdania są specjaliści z Finjan.

"Duża liczba zwolnień w sektorze IT może spowodować, że niektórzy byli pracownicy postanowią spróbować swoich sił w zdobyciu tzw. "łatwych pieniądzy". Kradzieże numerów kart kredytowych czy sprzedawanie poufnych danych firmowych może stać się już niedługo dużo poważniejszym zagrożeniem niż było to do tej pory."