Analizy całkiem proste

Największe firmy informatyczne pracują nad wykorzystaniem języka Javy do stworzenia interfejsu prostej analizy danych.

IBM, Sun Microsystems, Oracle oraz Hyperion Solutions rozpoczęły współpracę nad wykorzystaniem Javy do analizy danych. Firmy zamierzają zbudować niezależny od systemu operacyjnego programowy interfejs, który znajdzie zastosowanie w pozyskiwaniu danych z zaawansowanych systemów analizy danych (online analytical processing). Specyfikacja JOLAP (Java-based interface for OLAP) będzie rozwijana przez organizację JCP (Java Community Process). "Chcemy przenieść działania związane z rozwojem OLAP do głównego nurtu programowania w języku Java. W wyniku podjętych działań powinniśmy otrzymać rozwiązanie lepsze niż stosowane obecnie bazy danych JDBC (Java Database Connectivity)" - powiedział Tobin Gilman z firmy Hyperion.

OLAP to systemy przetwarzania danych, którego największą zaletą, w odróżnieniu od obecnie rozpowszechnionych baz danych, będzie łatwość obsługi. OLAP nie wymaga, aby pośrednikiem w "wyciąganiu" z bazy potrzebnych informacji, był wykwalifikowany informatyk. Dzięki zastosowaniu Javy, oprogramowanie JOLAP stanie się niezależne od platformy. Tym samym będzie go można uruchamiać pod kontrolą Windows, Linuxa itd. W heterogenicznym środowisku jakim jest Internet daje to duże szanse na sukces i ustalenie nowego standardu błyskawicznego przetwarzania danych biznesowych. Sun Microsystems obiecuje, iż system będzie gotowy w czerwcu przyszłego roku.


Zobacz również