Android 5.0 Lollipop - ustawianie ekranu blokady

Jedną z usprawnionych funkcji w Androidzie 5.0 jest możliwość konfiguracji ekranu blokady. Oto, jak można przystosować go pod swoje potrzeby.

Krok pierwszy to przejście do menu Ustawień, a następnie działu Bezpieczeństwa (Security). W zależności od wcześniejszej konfiguracji, jeżeli użytkownik chce dokonać tam zmian, musi - lub nie - wprowadzić hasło bądź numer PIN. Następnie można wybrać jaki rodzaj powiadomień ma znaleźć się na ekranie blokady. Mogą być to wszystkie, żadne lub wszystkie poza "poufnymi". A czym są "poufne"? To te, które sam oznaczył użytkownik. Zmienić takie ustawienie danej aplikacji można poprzez przytrzymanie palca na powiadomieniu od niej - po chwili ukaże się ekran pozwalający na zmiany.

Android 5.0 Lollipop - ustawianie ekranu blokady

Oznaczenie powiadomień jako "poufne" sprawi, że na ekranie blokady wyskoczy informacja np. o nowym mailu w skrzynce, jednak nie będzie pokazany jego temat czy treść. Lollipop to także funkcja "Smart Lock", umożliwiająca wskazanie zaufanych urządzeń, miejsc oraz twarzy - w tym ostatnim przypadku potrzebna jest usługa Google Play. Zaufane elementy pozwalają na ominięcie kodów i haseł do odblokowania ekranu.

Android 5.0 Lollipop - ustawianie ekranu blokady

"Zaufane urządzenia" to wybrane przez użytkownika połączenia Bluetooth lub NFC, podczas połączenia z którymi smartfon będzie utrzymywany w stanie odblokowania. Podobnie rzecz się ma z twarzami - po rozpoznaniu przez urządzenie zaufanej, nastąpi jego automatyczne odblokowanie. Co się natomiast tyczy miejsc, tutaj można ustalić je za pomocą Map Google lub wprowadzić ręcznie. W podanych lokacjach smartfon nie będzie włączać blokady ekranu.