Angielski z Clintonem

Doskonałym pomysłem jest połączenie telewizyjnych wypowiedzi znanych polityków, aktorów, pisarzy, gwiazd muzyki popularnej i kursu języka angielskiego.

Doskonałym pomysłem jest połączenie telewizyjnych wypowiedzi znanych polityków, aktorów, pisarzy, gwiazd muzyki popularnej i kursu języka angielskiego.

Jeśli chcesz nauczyć się biegle władać językiem angielskim, nie wystarczą setki godzin na kursach, ani noce spędzone nad samouczkiem korespondencyjnym. Potrzebna jest praktyka i osłuchanie z językiem. Dlatego doskonałym pomysłem jest połączenie telewizyjnych wypowiedzi znanych polityków, aktorów, pisarzy, gwiazd muzyki popularnej i kursu języka angielskiego, który zrealizowała firma Electronic Publishing Association we współpracy z brytyjską telewizją SKY News w swojej najnowszej aplikacji – LANGMaster English in Action.

Angielski z Clintonem
Program wykorzystuje wywiady i przemówienia. Jest to nauka żywego języka angielskiego – takiego jaki się słyszy na co dzień.

Seria LANGMaster English in Action to cztery płyty CD-ROM. Każda z nich jest samodzielną i niezależną aplikacją prezentującą wypowiedzi określonej grupy ludzi. Są znani pisarze, politycy, biznesmeni gwiazdy filmowe i piosenkarze. Możemy uczyć się od Billa Clintona, Billa Gatesa, Stephena Kinga, Toma Hanksa, Kim Basinger, Joe Cockera i zespołu Genesis. Osoby te mówią różnym angielskim od języka dyplomatycznego (politycy i biznesmeni), przez język literacki (pisarze) po subkulturowy slang (gwiazdy POP). Są tu także wypowiedzi osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, ale używają go ze względu na swoją pozycję lub zawód.

Angielski z Clintonem
Materiał dydaktyczny jest stopniowany w zależności od poziomu trudności. Szczególny nacisk położono na słuchanie i rozumienie języka. W programie znajduje się także szczegółowy słownik.

LANGMaster English in Action nie jest programem polskim, ale został zlokalizowany przez firmę DD Komputery. W aplikacji jest opcja jednoczesnego tłumaczenia wywiadów, która pomaga mniej doświadczonym lepiej zrozumieć rozmowę.

Angielski z Clintonem
Użytkownik może dowolnie powtarzać i analizować fragmenty wywiadów, nagrywać swoje wypowiedzi i porównywać je z oryginałem. Może też pozostawić korektę nagranej wypowiedzi komputerowi.

W programie jest wiele ćwiczeń, powiązanych z poszczególnymi wywiadami jak na przykład dobieranie w pary wyrazów, które znalazły się w wypowiedzi danej osoby, uzupełnianie brakujących wyrazów w zdaniach czy porządkowanie wyrazów, które pomagają utrwalić materiał. Ćwiczeniem wymagającym najwięcej wysiłku od ucznia jest rozumienie (w przypadku aktorów i gwiazd POP jest to niezwykle trudne) oraz pisanie ze słuchu, czyli dyktando „na żywo”. Za poprawne rozwiązanie ćwiczenia uczeń jest nagradzany pochwałą i dostępem do trudniejszych ćwiczeń. W przypadku błędnych odpowiedzi, wirtualny nauczyciel stara się naprowadzić ucznia na właściwe rozwiązanie.

Angielski z Clintonem
W aplikacji znajdują się także wskazówki dla nauczyciela (w przypadku, gdyby program był wykorzystywany na kursie) umożliwiające wybranie właściwej strategii nauki. W większości są to pytania odnośnie treści wywiadów, które nauczyciel powinien zadać uczniowi.

Program jest łatwy w obsłudze, dzięki prostemu i atrakcyjnemu interfejsowi użytkownika. Dodatkową zaletą jest praca programu jedynie z płyty CD-ROM bez straty cennego miejsca na twardym dysku.

LANGMaster English in Action nie jest samodzielnym kursem języka,

Angielski z Clintonem
dzięki któremu użytkownik nauczy się angielskiego od podstaw. Ale stosowany jako pomoc np. na kursie pozwoli znacznie szybciej osiągnąć pożądane efekty.

LANGMaster English in Action stanowi doskonałą pomoc w nauce , w oryginalny sposób poszerzając zakres umiejętności użytkownika.

Wykorzystanie „żywego” języka pozwala na poznanie angielskiego używanego na co dzień i od święta. Dlatego zdecydowaliśmy się wyróżnić program znakiem „Rekomendacja”.