Animacja efektów wolumetrycznych

Atrakcyjne, futurystyczne efekty to specjalność Universe Animatora. Wystarczy trochę światła i mgły...

Atrakcyjne, futurystyczne efekty to specjalność Universe Animatora. Wystarczy trochę światła i mgły...

1. Utwórz nowy plik, zaimportuj siatkę napisu- model w formacie FACT.W każdej nowo utworzonej scenie w Universe Animator znajduje domyślnie jedno źródło światła. Kliknij je dwukrotnie, aby otworzyć okno Light Info. Z rozwijanego menu wybierz typ światła - Spot. Zamknij okno, przejdź do widoku top. Ustaw źródło światła w kierunku równoległym do kamery, ale zwrócone w przeciwną stronę tak, aby model znajdował się pomiędzy kamerą a źródłem światła, mniej więcej pośrodku.

Animacja efektów wolumetrycznych

2. Ponownie dwukrotnie kliknij na źródło światła. W oknie Light Info przejdź do zakładki Properties, wpisz parametr Outer Cone 60, a Inner Cone 25. Przejdź teraz do sekcji Shadow, zaznacz opcję Enable Shadow. Następnie kliknij zakładkę Glow, włącz opcję Enable Glow oraz Enable Ray.

Parametr Inner Radius ustaw na 150, a Outer Radius na 800, w okienku Ray Factor wpisz Ray Sample 100.

Zamknij okno, przejdź do doku Camera, wykonaj próbny rendering.

Animacja efektów wolumetrycznych

3. Dla poprawienia efektu dodamy jeszcze dwa światła typu spot. Jedno skierowane na napis od przodu, a drugie od tyłu.

Dzięki temu uzyskamy delikatny światłocień, bardziej przestrzenną formę.

Animacja efektów wolumetrycznych

4. Aby uzyskać dodatkowe bliki na obiekcie, musimy również pamiętać o ustawieniach parametru Specula dla modelu, w tym przypadku jego wartość wynosi 1. Kolor połysku oraz rozproszenia jest lekko zielony.

Animacja efektów wolumetrycznych

5. Ponownie wróć do okna Light Info dla głównego światła w zakładce Glow, ustaw w okienku Outside Color - jasną zieleń, a w okienku Inside Color - ciemniejszą zieleń. Wykonaj próbny rendering.

Animacja efektów wolumetrycznych

6. Teraz dodamy efekt mgły. Z górnego menu wybierz Object z rozwijanego podmenu wybierz Add Smoke. W widoku Top zaznacz kursorem pole działania mgły.