Anti-Spyware Coalition wzywa Kongres do walki ze spyware'm

Anti-Spyware Coalition wezwała amerykański Kongres do szybkiego przyjęcia przepisów skutecznie chroniących prywatność. Organizacja bierze udział w pracach konsultacyjnych nad ustawą HR 964 Spy Act.

Nowe przepisy mają określać, w jaki sposób i jakimi technikami należy zbierać informacje, by pozostawały one bezpieczne. Zdaniem Anti-Spyware Coalition wśród proponowanych rozwiązań prawnych brakuje zapisów dotyczących ochrony prywatności. A tylko ona może, w okresie długoterminowym, pozwolić na odpowiednią walkę z oprogramowaniem szpiegującym. Ari Schwartz, koordynator ASC, przemawiając w Kongresie poinformował, że w 2006 roku spyware spowodowało w USA straty szacowane na 2,6 miliarda dolarów, a dotknięty nim został co ósmy użytkownik Internetu.

Aktywiści chcą jednak, by powstał swoisty kodeks dobrych praktyk, który zarówno biznesowi jak i osobom indywidualnym pozwoli na łatwe i jednoznaczne identyfikowanie spyware'u. Stworzenie takiego kodeksu znakomicie ułatwiłoby prace organom ścigania i wymiarowi sprawiedliwości, które nie musiałyby za każdym razem definiować, czym jest spyware i czy komukolwiek przynosi on szkody.