Antypody na plusie

Australii udało się - nieoczekiwanie - uniknąć recesji. W I kw. br. gospodarka wzrosła o 0,4%.

Wzrost eksportu i wydatków konsumenckich pomógł gospodarce pozbierać się po spadku o 0,5% w IV kw. 2008 roku.

Działania banku centralnego i rządu przyczyniły się do tego wzrostu. Bank centralny w lutym br. obciął stopy procentowe do poziomu najniższego od 45 lat - do 3,25%. Rząd wprowadził kilka wartych wiele miliardów USD pakietów stymulacyjnych - m.in. zwiększono nakłady na rozwój infrastruktury. To pośrednio przyczyniło się do wzrostu wydatków konsumenckich.

Nadal jednak, co podkreśla premier Kevin Rudd, groźba recesji jest realna.