Antywqr...acze do Windows

Koniec uciążliwości w Windows - za to większa skuteczność i wygoda użytkowania. Za pomocą naszych drobnych, za to bardzo przydatnych porad bez trudu dostosujesz środowisko Windows XP, Vistę i Windows 7 do własnych potrzeb. W ten sposób oduczysz swój system irytujących działań - błyskawicznie i bez skomplikowanych instrukcji. Każda porada poparta jest miniaturowym narzędziem. Za pomocą tych programów wyposażysz mysz i klawiaturę w nowe funkcje, które ułatwią ci codzienną pracę z komputerem. Zastosowanie jednej rady zajmie ci najwyżej minutę. Jeśli nie podano inaczej, poszczególne narzędzia zamyka się, klikając prawym przyciskiem myszy ich ikonę w obszarze powiadomień (zasobnik systemowy obok zegara na pasku zadań) i wskazując polecenie Exit. Większość prezentowanych narzędzi jest po angielsku, jednak korzystanie z nich nie wymaga znajomości tego języka.

Tajne sztuczki z użyciem myszy

Windows to środowisko z graficznym interfejsem użytkownika, którym należy się posługiwać przede wszystkim za pomocą myszy. Takie są zalecenia, ale system nie ułatwia ich przestrzegania. Zaoszczędź sobie czasu i nerwów. Gdy skorzystasz z poniższych rad, mysz stanie się optymalnym narzędziem pracy.

Przewijanie okna pod kursorem

Ochrona przed omyłkowym kliknięciem - programem GoneIn60s możesz przywrócić niechcąco zamknięte okna.

Ochrona przed omyłkowym kliknięciem - programem GoneIn60s możesz przywrócić niechcąco zamknięte okna.

Co wkurza? Gdy poruszysz kółkiem myszy, Windows przewija domyślnie zawartość okna lub jego elementu, w którym znajduje się kursor . W trakcie pracy bardzo często nie wiadomo, które to okno lub który jego element, dlatego przewijana jest przeważnie zawartość niewłaściwego okna. Wówczas trzeba kliknąć jeszcze raz, aby na nowo definiować aktywne okno. Byłoby znacznie lepiej, gdyby Windows przewijał zawsze to okno, w którym jest umieszczony kursor myszy.

Jak temu zaradzić? Gdy zawodzą domyślne ustawienia systemu, pomaga nasze narzędzie pcwHoverWheel. Uruchom je (najlepiej z uprawnieniami administratora), a nowa ikona w obszarze powiadomień zasygnalizuje jego aktywność.

Aby wypróbować działanie programu, przywołaj kilka różnych aplikacji (np. Eksplorator, Word i Firefox), umieszczając ich okna obok siebie. W każdym z tych okien powinien być widoczny pasek przewijania. Umieść kursor myszy nad oknem, które nie jest na pierwszym planie, i poruszaj kółkiem myszy.

Minimalizowanie wszystkich okien

Co wkurza? Często trzeba spojrzeć na pulpit, aby przywołać jakiś plik lub aplikację. Tymczasem drogę zastępuje stos otwartych okien. Minimalizowanie każdego okna z osobna jest nadzwyczaj czasochłonne.

Jak temu zaradzić? Za pomocą skrótu klawiaturowego [Windows D] zminimalizujesz za jednym zamachem wszystkie okna. Gdy użyjesz go ponownie, przywrócisz pierwotny wymiar okien. Narzędzie Click to Desktop pozwoli robić to samo błyskawicznie za pomocą myszy. Po uruchomieniu go wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszy wolny skrawek pulpitu lub środek górnej krawędzi ekranu. Kolejne kliknięcie pulpitu odtworzy wszystkie okna.

Nieumyślne zamykanie okien

Co wkurza? Każdą aplikację i każde okno Eksploratora można zamknąć, klikając przycisk X w prawym, górnym narożniku okna. Jest on umieszczony tuż koło przycisku Maksymalizuj, więc nietrudno o pomyłkowe zamknięcie okna. Czasami tuż po kliknięciu zauważasz, że usunąłeś niewłaściwe okno. Ale wtedy już jest za późno.

Jak temu zaradzić? Abyś nigdy więcej nie musiał zmagać się ze skutkami omyłkowo zamkniętego okna, możesz skorzystać z narzędzia GoneIn60s. Gdy je uruchomisz, będzie przechwytywało każde kliknięcie przycisku X. Potem ukryje dane okno, lecz zamknie je bezpowrotnie dopiero po upływie 60 sekund. Gdy popełnisz błąd, kliknij ikonę GoneIn60s prawym przyciskiem myszy (znajduje się w obszarze powiadomień), po czym wskaż omyłkowo zamknięte okno.

Przygwożdżenie ikon do pulpitu

Co wkurza? Poświęciłeś sporo czasu, aby uporządkować swoje ikony na pulpicie. Ustawiłeś je ściśle wedle swoich upodobań. Jednak w trakcie przesuwania okien zdarza ci się kliknąć ikonę zamiast paska tytułu, a wówczas niechcący ją przemieszczasz.

Jak temu zaradzić? Ikony mają pozostać na wyznaczonych miejscach. Narzędzie LockDesktop przytwierdzi je na stałe do pulpitu. Przywołaj je dwukrotnym kliknięciem. Ikona w obszarze powiadomień sygnalizuje, że działa. Od tej pory próby przesuwania ikon będą bezskuteczne.

LockDesktop blokuje domyślnie menu podręczne ikon przywoływane prawym przyciskiem myszy. Aby je przywrócić, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę w obszarze powiadomień, wskaż polecenie Settings i usuń zaznaczenie pola wyboru Disable right mouse button.

Ścieżka w oknie otwierania/zapisywania

Co wkurza? Chcesz przywołać lub zachować plik, korzystając z okna Otwórz lub Zapisz jako. Jednak za każdym razem musisz przedostać się wieloma kliknięciami myszy do żądanego folderu źródłowego bądź docelowego, mimo że jest otwarty np. tuż obok, w oknie Eksploratora.

Jak temu zaradzić? Możesz przenosić ścieżkę z jednego okna do drugiego poleceniem Wyślij do okna w menu podręcznym. Potrzebne ci do tego rozszerzenie powłoki Send To Dialog Window. Rozpakuj zawartość archiwum do katalogu, w którym mogą pozostać na dłużej. Przywołaj skrypt SendToDialogWindow_Setup.vbs z uprawnieniami administratora. W Viście musisz wyłączyć tymczasowo Kontrolę konta użytkownika. Zrobisz to w aplecie Konta użytkowników w Panelu sterowania. Gdy otworzysz okno Otwórz lub Zapisz jako, przeniesiesz tam ścieżkę folderu, klikając jego ikonę prawym przyciskiem i wskazując polecenie Wyślij do okna. Gdy zechcesz pozbyć się nowego polecenia z menu podręcznego, kliknij dwukrotnie ikonę pliku SendToDialogWindow_Setup.vbs.

Okno zawsze na wierzchu

Co wkurza? Mimo że w trakcie pracy przy komputerze jest otwartych przeważnie kilka okien, większość użytkowników ma swoje główne okno (u jednego jest to np. Word, a u innego Firefox), które powinno być na pierwszym planie. Tymczasem często jest przykryte innymi.

Jak temu zaradzić? Miniaturowe narzędzie On Top potrafi przypiąć okno na wierzchu pozostałych aplikacji. Gdy uruchomisz ten program, zmieni się kursor myszy. Kliknij nim żądane okno, a pozostanie na pierwszym planie. Aby to cofnąć, przywołaj narzędzie raz jeszcze i ponownie kliknij okno.

Aby On Top był zawsze pod ręką, warto umieścić go na pasku szybkiego uruchamiania. Jeśli nie ma go na pasku zadań, kliknij prawym przyciskiem wolny skrawek paska zadań i wskaż | Szybkie uruchamianie. Teraz kliknij prawym przyciskiem wolne miejsce na pasku szybkiego uruchamiania i wybierz Otwórz folder. Skopiuj plik Ontop.exe do tegoż folderu. Zabroń modyfikowania paska zadań, klikając prawym przyciskiem i wskazując polecenie Zablokuj pasek zadań.