Apache 2.0 gotowy

Dostępna jest już finalna wersja bezpłatnego serwera WWW Apache 2.0, przeznaczona do systemów Windows, Unix, BeOS, OS/2 oraz Netware.

Dostępna jest już finalna wersja bezpłatnego serwera WWW Apache 2.0, przeznaczona do systemów Windows, Unix, BeOS, OS/2 oraz Netware.

Najważniejszą zmianą w Apache 2.0 jest wprowadzenie technologii Multiprocessing Modules (MPM), umożliwiającej pracę serwera w układach wieloprocesorowych i obsługę wielowątkowości. Wykorzystanie MPM oraz technologii Apache Portable Runtime (APR) zapewnia dużo większą stabilność w systemach BeOS, OS/2 oraz Windows. Wcześniejsze wersje Apache przeznaczone do Windows czy Uniksa różniły się między sobą. Teraz jądro nowego serwera jest takie samo we wszystkich platformach.

Informacje www.apache.org