Apache OpenOffice - dobry pakiet biurowy za darmo

OpenOffice stworzone zostało w 2010 roku przez Sun Microsystems, kupione następnie przez Oracle. Nowy właściciel przekazał kod źródłowy do Apache Software Foundation, która rozwija go po dziś dzień, a najnowsze wydanie trafiło na nasze strony.

Na Apache OpenOffice składa się sześć współpracujących ze sobą aplikacji. Writer to edytor teksu, Calc - arkusz kalkulacyjny, Impress - edytor prezentacji, Draw - narzędzie do rysowania, Base - potężne narzędzie do tworzenia baz danych, a także Math - pomoc przy tworzeniu równań czy wzorów naukowych. Program bardzo dobrze radzi sobie z importowaniem dokumentów MS Office, posiada także funkcję zapisu dokumentów w formacie XML. Przy pracy z nim pomocne są liczne kreatory, które znacznie upraszczają najczęściej wykonywane czynności. Pakiet można go stosować legalnie i bez żadnych opłat w domach, firmach, urzędach i szkołach.

Apache OpenOffice - dobry pakiet biurowy za darmo

Najnowsze wydanie Apache OpenOffice nosi numer 4.1.1 i przynosi głównie zmiany techniczne, a także zaktualizowane tłumaczenie na język polski. Nastąpiło także przejście na Javę w wersji 7, więc użytkownik mający starszą w systemie może być poproszony o jej aktualizację. Pełen pakiet instalacyjny można pobrać z naszej strony. I jeśli ktoś szuka dobrego zestawu narzędzi do firmy czy pracy, powinien koniecznie przetestować właśnie ten.