Apache dominuje, IIS rośnie

Według październikowych danych Netcraft Web Server Survey, wśród 35 mln zbadanych serwerów WWW darmowy Apache ma w dalszym ciągu 60-procentowy udział, co nie zmienia się od szeregu lat.

Systematycznie rośnie jednak rola MS Internet Information Servera, który w ciągu kilku ostatnich lat powiększył swój udział z 20 do prawie 29%. Pozostałe programy praktycznie się nie liczą – trzeci, Zeus, ma zaledwie 2% rynku.