Aperture 1.0.1


<strong>Lupa ekranowa</strong> Lupa umożliwia dokładniejsze przyjrzenie się wybranej części zdjęcia.

Lupa ekranowa Lupa umożliwia dokładniejsze przyjrzenie się wybranej części zdjęcia.

Postanowiliśmy więc zbadać dokładniej tę kwestię, opierając się na kilkudziesięciu zdjęciach z różnych aparatów cyfrowych wysokiej klasy. Uznaliśmy, że program Adobe rzeczywiście zapewnia wyższą jakość, szczególnie w przypadku zdjęć ze słabą ekspozycją lub z wysokimi ustawieniami ISO. Aperture sprawdza się najlepiej w przypadku właściwie naświetlonych zdjęć z niskimi lub średnimi ustawieniami ISO.

W razie potrzeby można jednak użyć polecenia Export Master w celu wysłania oryginalnego pliku RAW do Photoshopa. Systemowy Automator pozwala szybko utworzyć teczkę śledzenia, która automatycznie otwiera narzędzie Camera Raw po wyeksportowaniu oryginału w wybrane miejsce.

Środowisko edycyjne Aperture jest przejrzyste i łatwe w obsłudze. Włączenie trybu pełnoekranowego powoduje ukrycie praktycznie wszystkich elementów sterujących, dzięki czemu można powiększyć obszar roboczy. Opcje korekcji zdjęć umieszczone są w specjalnym panelu HUD (head-up display) o nazwie Adjustments. Takie panele są używane w wielu miejscach programu i sprawdzają się dobrze w działaniu, aczkolwiek przydałaby się większa liczba skrótów klawiaturowych.

Oryginał zdjęcia nie jest nigdy modyfikowany, gdyż Aperture rejestruje tylko wprowadzane zmiany w specjalnej bazie danych. Takie niedestruktywne podejście ułatwia tworzenie wielu wersji tego samego zdjęcia. Nie powoduje to również zablokowania cennego miejsca na dysku, gdyż program nie tworzy duplikatu pliku, a jedynie zapisuje kolejny zestaw instrukcji edycji.

Dostępne w programie funkcje edycji zdjęć pozwalają dokonać podstawowej korekcji ekspozycji i kolorów. Aby użyć bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak wyostrzenie lub rozjaśnienie wybranej części zdjęcia, konieczne jest skorzystanie z Photoshopa CS 2. W Aperture dostępne jest polecenie Open In External Program, które powoduje automatyczne przesłanie zdjęcia do Photoshopa lub dowolnego innego edytora zdjęć. Zapisane dokumenty zostaną umieszczone z powrotem w bibliotece Aperture. Jeżeli jednak dodano warstwy, wyświetlana będzie tylko spłaszczona wersja pliku. Na szczęście oryginał z warstwami pozostaje dostępny i zostanie wyświetlony po ponownym użyciu Photoshopa.

Importowanie pliku Photoshopa z już istniejącymi warstwami jest bardziej skomplikowane. Przesłanie takiego pliku z Aperture do Photoshopa powoduje jego spłaszczenie, choć oryginalna wersja z warstwami istnieje w bibliotece programu i może zostać wyeksportowana do Findera jako normalny plik.

Gotowe zdjęcia można drukować jako wydruki o wybranym rozmiarze lub w postaci kart indeksu. Inne dostępne opcje to zamawianie odbitek fotograficznych (funkcja niedostępna w Polsce) oraz tworzenie albumów, które przypominają albumy iPhoto. Aperture zapewnia jednak znacznie większą elastyczność pod względem ich układu.

Kupić, nie kupić

Apple kieruje Aperture do profesjonalnych fotografików, a także hobbistów, którzy na poważnie zajmują się tą dziedziną. Jednak czy ten program rzeczywiście może stać się centrum obróbki zdjęć i zarządzania nimi na komputerze?

Odpowiedź jest bardzo trudna. Aperture zapewnia pełną obsługę całego cyklu pracy ze zdjęciami - od skopiowania ich z aparatu po wydruk na drukarce kolorowej. Programiści powinni jednak skupić się na usprawnieniu współpracy z innymi aplikacjami, a także usunąć błędy, które przeszkadzają w korzystaniu z tego wygodnego narzędzia.

Osobną kwestią jest wydajność. Wydaje się trochę dziwne, że ten produkt cechuje się tak poważnymi wymaganiami sprzętowymi. Jak pokazała firma Adobe, przedstawiając wersję beta programu Lightroom (patrz krótki opis na następnej stronie), do efektywnej obróbki zdjęć może wystarczyć nawet procesor G4 o prędkości 1 GHz. Szkoda, że Apple nie zapewnia wersji testowej Aperture, która ułatwiłaby podjęcie decyzji o wyborze jednego z tych narzędzi.

Aperture

Za: Doskonałe funkcje zarządzania, selekcji i publikowania zdjęć; innowacyjny interfejs użytkownika.

Przeciw: Duża liczba błędów; problemy z konwersją plików RAW z niektórych modeli aparatów; problemy z szybkością na słabszych komputerach; niedopracowane połączenie z Photoshopem.

Producent: Apple

Kontakt: www.apple.com.pl

Cena: 2075 zł