Apex Legends - więcej informacji na temat trzech nowych rodzajów wydarzeń,

Leeeeeee-RSPN (czyli dyrektor ds. zarządzania produktami w Apex Legends) przekazuje więcej informacji na temat trzech rodzajów wydarzeń, jakich możecie się spodziewać w Apex Legends, w tym o początkach sezonów, kolekcjach wydarzenia oraz wydarzeniach tematycznych (kolejne z nich rusza na początku września)!


Początki sezonów

Na początku każdego sezonu Apex Legends należy się spodziewać sporych aktualizacji map, nowej legendy, przedmiotów (broni, wyposażenia dodatkowego itp.), konkretnych zmian w legendach oraz mecie i balansie broni, aktualizacji trybu rankingowego oraz innych nowych funkcji (jak to było w sezonie 2. z trybem rankingowym). Każdemu sezonowi towarzyszyć będzie zupełnie nowa przepustka bojowa.

Wydarzenia tematyczne

Te wydarzenia będą mieć miejsce w trakcie trwania sezonu i zapewnią tryb ograniczony czasowo, wyzwania wydarzenia, dzięki którym gracze zdobędą przedmioty kosmetyczne oraz połączenie wyjątkowych dla danego wydarzenia przedmiotów kosmetycznych z tymi dostępnymi na stałe. W ramach wydarzeń może być dostępne także przejęcie miasta albo drobna zmiana na mapie, ewentualnie rozwinięcie informacji na temat uniwersum Apex Legends. Legendarne Łowy to przykład takich wydarzeń tematycznych – a kolejne z nich rozpocznie się na początku września i skupi na pewnej postaci, będącej ekspertem fazowym.

Apex Legends - więcej informacji na temat trzech nowych rodzajów wydarzeń,

Kolekcje wydarzenia

Kolekcje wydarzenia także będą mieć miejsce w trakcie trwania sezonu i zapewnią tryb ograniczony czasowo, wyzwania wydarzenia, dzięki którym gracze zdobędą przedmioty kosmetyczne oraz zestawy wyjątkowych dla danego wydarzenia przedmiotów kosmetycznych dostępnych za pośrednictwem pakietów Apex, poświęconych konkretnemu wydarzeniu, lub dzięki bezpośrednim zakupom – wszystko zależy od ciebie. Tak jak wydarzenia tematyczne, tak i kolekcje wydarzenia mogą wprowadzić przejęcie miasta lub drobne zmiany na mapie.