Aplikacje przed systemem

Novell uzyskał od PreWorX licencję na technologię PXE - Preboot eXecution Environment - środowisko uruchamiania aplikacji przed zainicjowaniem systemu operacyjnego.

Novell uzyskał od PreWorX licencję na technologię PXE - Preboot eXecution Environment - środowisko uruchamiania aplikacji przed zainicjowaniem systemu operacyjnego. PXE, który będzie oferowany jako dodatek do nowej wersji Novell ZENworks for Desktops, to standardowy protokół zaproponowany przez firmę Intel. Umożliwia on uruchomienie stacji roboczej i wykonywanie programu pobranego z sieci jeszcze przed zainicjowaniem jej systemu operacyjnego.

Tym samym możliwe będzie zdalne zarządzanie stacjami roboczymi. Aby np. odwzorować stosowany już w firmie system na stacji roboczej, nie trzeba instalować na niej żadnego oprogramowania Novella. Pracownicy techniczni nie będą już musieli udawać się osobiście do wszystkich komputerów z osobna, by dostarczyć lub zainstalować system operacyjny. Znacznie uprości to ich pracę oraz zarządzanie zasobami, zwłaszcza rozbudowanych sieci i przyczyni się do obniżenia kosztów ponoszonych przez firmy na wdrażanie systemów operacyjnych stosowanych w komputerach biurowych. ZENworks for Desktops działa na serwerach NetWare, Windows NT i Windows 2000.

Ponadto aby przyspieszyć rozwój technologii sieciowych, Novell postanowił sponsorować portal dla programistów - LDAPzone. Jest to nowe, uruchomione 15 maja, internetowe centrum bezpłatnych zasobów związanych z technologią katalogową i protokołem LDAP. W serwisie będą dostępne m.in. oprogramowanie z kodem źródłowym i zestawy dla programistów (SDK) oraz odpowiednie narzędzia programistyczne. Technologia katalogowa, wykorzystująca protokół dostępu do katalogów LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), umożliwia firmom centralne przechowywanie i ochronę danych identyfikacyjnych i informacji znajdujących się w dowolnym miejscu sieci oraz zarządzanie nimi.

Więcej informacji:

www.novell.com/products/zenworks/index.html

www.ldapzone.com


Zobacz również