Apple Security Update 2005-006

Ze strony internetowej koncernu Apple można już pobrać najnowszą aktualizację poprawiającą bezpieczeństwo systemów Mac OS X 10.4.1, Mac OS X Server 10.4.1, Mac OS X 10.3.9 i Mac OS X Server 10.3.9.

Poprawki m.in. zwiększają bezpieczeństwo skryptów PHP (w których załatano dziury, przez które możliwe było zdalne przejęcie kontroli nad komputerem i uruchomienie niebezpiecznego kodu), jak również technologii Bluetooth.

Ponadto łata dla systemu Mac OS X 10.4.1 zawiera poprawki dla Serwera AFP (w tym naprawę błędu przepełnienia bufora), poprawkę dla aplikacji CoreGraphics (wyeliminowanie błędów w przetwarzaniu dokumentów PDF), łatkę dla programu Dashboard, poprawkę w kodzie usługi LaunchServices oraz inne poprawki, o których szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.


Zobacz również