Apple Security Update 2008-007 dostępny

Dostępny jest kolejny pakiet aktualizacji, zawierający łaty dla oprogramowania firmy Apple. W Security Update 2008-007 znalazły się poprawki adresowane dla systemów Mac OS X 10.4.11 oraz 10.5.

Producent zaktualizował takie komponenty systemu jak aplikacja ClamAV (open source'owy dołączony do systemów serwerowych Mac OS X). Narzędzie przeszło "update" do wersji 0.94; usunięto z niego kilka błędów mogących prowadzić do zdalnego uruchomienia niebezpiecznego kodu.

Zaktualizowano także Apache 2.2.9 - usuwając z niego m.in. lukę, która mogłaby posłużyć do ataku typu CSRF (ang. cross site request forgery - wykorzystanie uprawnień użytkownika do ataku na serwisy WWW) - oraz MySQL (do wersji 5.0.67). Uwadze programistów Apple nie uszły również luki w PHP 4.4.8. Poprawiono system zarządzania kolorem, ColorSync (odnotowywano błędy przepełnienia bufora w związku z obsługą obrazów z profilami ICC).

Więcej informacji: Apple