Apple dostaje patent na Dok - po 9 latach czekania

Amerykańskie biuro patentowe przyznało firmie Apple patent na stosowany w systemie Mac OS X Dok będący funkcjonalnym odpowiednikiem paska zadań, menu Start i paska Szybkiego uruchamiania z Windows.

Dok opisano m.in. jako "interfejs użytkownika odpowiedzialny za konsolidację (? - ang. consolidation) i dostęp". We wniosku Apple pojawia się również informacja o zmianie rozmiaru ikon (powiększanie po najechaniu kursorem, zmniejszanie po odsunięciu tegoż), opcję modyfikowania układu ikon, wskaźnik uruchomienia aplikacji (trójkąt/elipsa), nazwy programów wypływające z tła itp.

Twórcami Doka są Steve Jobs, Bas Ording i Donald Lindsay.

Wniosek patentowy złożono 20 grudnia 1999 roku, przyznano go dopiero teraz. Jako że Apple bardzo aktywnie walczy o ochronę swych praw, niektórzy specjaliści z branży spodziewają się, że twórcy aplikacji naśladujących Dok z Mac OS X mogą mieć problemy.


Zobacz również