Apple i RIM kontra Kodak: decyzja przesunięta do końca sierpnia

Decyzja w sprawie patentowej między Kodakiem oraz Apple i RIM została przesunięta do końca przyszłego miesiąca. Komisja Handlu Międzynarodowego USA wysłała sprawę z powrotem do sędziego, który wcześniej uznała roszczenia Kodaka za bezpodstawne.

Wczoraj Komisja Handlu Międzynarodowego USA (ITC) poinformowała, że częściowo zatwierdziła, częściowo unieważniła i częściowo odroczyła pierwotną decyzję w tej sprawie, która została wydana przez sędziego prawa administracyjnego. Orzekł on 24 stycznia, że roszczenia Kodaka względem Apple i RIM, a dotyczące patentu na technologię prezentowania podglądu zdjęć w aparatach cyfrowych, są bezpodstawne.

ITC zmieniło niektóre postanowienia sędziego i uważa, że on oraz pozwani powinni mieć możliwość do ponownego zastanowienia się nad sprawą. Kodak zażądał, by Apple i RIM otrzymały zakaz importu iPhone'ów oraz smartfonów BlackBerry z uwagi na łamanie prawa patentowych. Pozew wpłynął w styczniu 2010 roku, a po 12 miesiącach został rozpatrzony negatywnie.

25 marca 2011 ITC postanowiło przyjrzeć się orzeczeniom sądu i ogłosić decyzję w tej sprawie 23 maja. Następnie termin został przełożony na 23 czerwca, potem na 30 czerwca, a obecnie ostateczna decyzja ma zostać przedstawiona 30 sierpnia.

Kodak w czwartek wyraził zadowolenie z tego, że komisja postanowiła zmienić na jego korzyść pierwotne zarządzenie sędziego. Oprócz tego poinformował, że sprawy przeciwko firmom Apple i RIM złożył również w sądzie federalnym Północnego Dystryktu Teksasu oraz w Zachodnim Dystrykcie Nowego Jorku. Są to te same pozwy z dodatkowymi roszczeniami dotyczącymi naruszeń.

Wcześniej w podobnych sprawach Samsung i LG musiały zapłacić Kodakowi około 0,5 mln dolarów.