Apple najsilniej wpływa na konsumentów

Marka Apple została oceniona jako najmocniej oddziałująca na konsumentów w sondażu internetowego magazynu brandchannel.com.

Apple zwyciężyło ogółem w sześciu kategoriach, w tym na najbardziej inspirującą markę oraz markę... bez której użytkownik nie może żyć. W kategoriach marki z którą ankietowani nachętniej chcieliby się pokłócić oraz marki, którą chciałoby się odmienić, "zwyciężył" Microsoft.

Firma Apple była ponadto najczęściej wskazywana jako odpowiedź w pytaniach: "Która marka, gdyby została przeniesiona w czasie o 100 lat wstecz, wywarłaby największy wpływ na historię" oraz "Która marka ma największe szanse na rewolucję w biznesie w następnych pięciu latach". W kategorii marek najbardziej inspirujących za firmą z Cupertino uplasowały się Nike, Coca-Cola, Google i Starbucks. Ankietowani najwyżej ocenili te same marki (z wyjątkiem Starbucks, której miejsce zajęło Virgin) odpowiadając na pytanie, obok przedstawiciela której z nich najchętniej usiedliby na przyjęciu.

W badaniu wzięło udział ok. 2 tys. internautów ze 107 krajów. Przeprowadzono je pomiędzy 24 lutego a 9 marca br. Co ciekawe, w sondażu brano też pod uwagę "markę" Stanów Zjednoczonych.

Więcej informacji: brandchannel.com