Apple pomoże rozwijać język HTML

Deweloperzy przeglądarki Safari dołączyli do powstałej w ramach W3 Consortium grupy roboczej zajmującej się opracowaniem nowej wersji języka opisu stron internetowych, HTML.

Przypomnijmy, iż HTML Working Group powołana w ramach konsorcjum W3C niedawno wznowiła działalność. Ma ona do 2010 r. dostarczyć specyfikację języka HTML 6.0 (zarówno składni standardowej, jak i opartej na XML). Cele grupy obejmują równoległe opracowanie specyfikacji następcy języka HTML 4.0 i XHTML (nazywanego czasem nieoficjalnie HTML 5.0). Ponadto grupa rozważy dołączenie do specyfikacji uzupełniających standardów, takich jak XForms, Document Object Model i niektórych interfejsów programowania aplikacji upraszczających zarządzanie multimediami.

Do prac w ramach grupy roboczej przystąpili trzej programiści Apple, zajmujący się rozwojem przeglądarki Safari - informacja o tym została zamieszczona w blogu Surfin' Safari, prowadzonym przez twórców tej aplikacji.

Przedstawiciele koncernu biorą czynny udział także i w innych grupach roboczych W3C.