Apple zwycięża w procesie patentowym

Już nie pierwszy raz firma produkująca komputery Mac została pozwana do sądu w sprawach patentowych. Tym razem sprawę wytoczyło Mirror Worlds LCC

W październiku ubiegłego roku, Apple odwołało się od wyroku skazującego firmę na zadośćuczynienie w wysokości 625,5 mln dolarów. Jak widać na tym przykładzie - odwołanie się opłaciło.

Należy przypomnieć, że sprawa dotyczyła naruszenia patentów dotyczących wyglądu CoverFlow i działania strumieniowej kopii zapasowej zwanej Time Machine. Szef firmy Mirror Worlds LCC nie ukrywał poirytowania w wywiadzie, którego udzielił dla magazynu Big Thing po ogłoszeniu wyroku.

W USA sprawy sądowe dotyczące łamania patentów są dość częstym zjawiskiem, tym razem prawo stanęło po stronie firmy Steve'a Jobsa.