Arkusz bardzo naukowy

Arkusz kalkulacyjny jako samodzielna aplikacja, a nie część pakietu biurowego to obecnie rzadkość. Warto więc zwrócić uwagę na program KyPlot 2.0. Prosty pod względem interfejsu, ale efektywny arkusz oferuje zaawansowane funkcje matematyczne i zaskakująco duże możliwości tworzenia wykresów i diagramów.

Arkusz kalkulacyjny jako samodzielna aplikacja, a nie część pakietu biurowego to obecnie rzadkość. Warto więc zwrócić uwagę na program KyPlot 2.0. Prosty pod względem interfejsu, ale efektywny arkusz oferuje zaawansowane funkcje matematyczne i zaskakująco duże możliwości tworzenia wykresów i diagramów.

Arkusz bardzo naukowy

Interfejs KyPlota nie odbiega od innych arkuszy kalkulacyjnych.

KyPlot jest przeznaczony głównie dla użytkowników wykorzystujących arkusze kalkulacyjne jako narzędzie do przeprowadzania żmudnych obliczeń, np. statystycznych. Udostępnia potężny zasób funkcji, operacji, a także testów statystycznych (kilka rodzajów znanych testów parametrycznych - t-test, ANOVA i sporo rzadko spotykanych testów nieparametrycznych - Wilcoxon, Spearman-Kendall, Jonckheere, Kruskal-Wallis...). Poza tym znajdziemy rozwiązywanie równań liniowych, nieliniowych, różniczkowych zwyczajnych, obliczanie całek, a także rozwiązywanie zadań minimalizacji (program oferuje kilka metod do różnych typów zadań, m.in. metodę sympleks) i inne często używane procedury, np. transformatę Fouriera, analizę regresji, podstawowe statystyki (średnią, medianę). Jak widać, KyPlot może poradzić sobie z dosyć zaawansowanymi problemami, jednak wymaga od użytkownika pewnej znajomości tematu - uruchomienie bardziej złożonych obliczeń wymaga odpowiedniego ustawienia dużej liczby opcji. W takich wypadkach warto najpierw obejrzeć przykładowe arkusze dołączone do programu, zawierające typowe przykłady wykorzystania możliwości arkusza.

Arkusz bardzo naukowy

Łatwe w użyciu operacje na wektorach i macierzach to jedna z wielu zalet KyPlota.

KyPlot jest wygodny w użyciu - edycja pól nie odbiega znacznie od ustalonych standardów arkuszy kalkulacyjnych, chociaż np. formatowanie komórek tekstowych nie jest tak intuicyjne, jak w innych arkuszach - wygląd tekstu można zmienić dopiero po wpisaniu go do komórki i ponownym zaznaczeniu pola. Szkoda też, że nie można korzystać z niektórych typowych skrótów klawiaturowych, np. [Ctrl B], [Ctrl I] czy [Ctrl U]. Również zaznaczanie obszarów, przeciąganie pól i inne operacje wykonywane za pomocą myszy nie zawsze dają oczekiwane efekty. Nie oznacza to błędów czy niedoróbek programistycznych, lecz po prostu świadczy o nieco innym podejściu do interfejsu użytkownika niż w przypadku tych najbardziej znanych arkuszy kalkulacyjnych (które zresztą są pod względem interfejsu bardzo podobne).

Poza drobnymi niedogodnościami edycja pól nie powinna w zasadzie sprawiać kłopotów. Twórcy KyPlota udało się uniknąć jednego z grzechów głównych dzisiejszych programów - nadmiarowych opcji, skrótów i pasków narzędzi. Całość jest prosta, ale efektywna. Co ciekawe, KyPlot nie chce współpracować z polskim sposobem zapisu ułamków dziesiętnych, tj. użyciem przecinka jako symbolu dziesiętnego. Dopiero zmiana przecinka na kropkę w Ustawieniach regionalnych Windows umożliwia wykorzystanie wszystkich możliwości KyPlota (wpisywanie liczb z kropką przy niezmienionych opcjach Ustawień regionalnych kończy się zwykle komunikatem o błędzie).

Arkusz bardzo naukowy

KyPlot może być także wykorzystany jako edytor diagramów.

Wykresy generowane przez KyPlota wyglądają w pierwszym podejściu trochę ubogo (zwykle są czarno-białe i mało efektowne), co nie musi być wadą, ale w porównaniu z kolorowymi wykresami z Excela czy trójwymiarowymi, cieniowanymi cudeńkami generowanymi jakby z niczego przez StarOffice Calc, wykresy KyPlota wypadają w pierwszym podejściu dość blado. Można, co prawda, zmienić ich wygląd już na etapie przygotowywania wykresu, ale nie jest to proces intuicyjny i wymaga, niestety, przynajmniej kilku nieudanych prób. Wygląd wykresu można, na szczęście, znacznie poprawić na dalszym etapie pracy. To jakby druga, ukryta strona KyPlota, który zawiera dużo narzędzi do obróbki wykresów i przygotowywania samodzielnych rysunków. Odpowiednie przyciski umieszczone po lewej stronie okna programu pozostają nieaktywne podczas edycji arkusza, mogą być natomiast używane, gdy został utworzony wykres lub jako rodzaj nowego dokumentu wybrano Figure. Oprócz typowych kształtów, pól tekstowych i różnego rodzaju strzałek można znaleźć także sporo (aż 7) różnych narzędzi do rysowania krzywych. Nie polecam natomiast korzystania z opcji "freehand" - krzywa, jaka powstaje po zakończeniu rysowania, różni się od tego, co narysowaliśmy myszą na ekranie.

PS Nie wypada zbytnio wytykać niedostatków programu w wersji beta, ale też trudno oczekiwać, że finalna wersja KyPlota będzie się zdecydowanie różnić od testowanej przez nas bety z numerem 6.