Arrowhead - nowy system transakcyjny na giełdzie w Tokio

Giełda papierów wartościowych w Tokio zamierza wprowadzić nowy system transakcyjny. Jego premiera ma nastąpić na początku 2010 roku, w pierwszym dniu sesji. Ma on zastąpić dotychczasowy system, który na przestrzeni kilku ostatnich lat zanotował kilka spektakularnych awarii.

Nowy system, nazwany "Arrowhead", zostanie dostarczony przez firmę Fujitsu. Plan jego wprowadzenia będzie przebiegał kilkustopniowo. Pierwsze prace rozpoczną się w maju przyszłego roku i potrwają 6 miesięcy. Wezmą w niej udział dyrektorzy do spraw informatycznych podmiotów, których akcjami handluje się na giełdzie. W tym czasie będzie testowana kompatybilność nowego systemu z systemami znajdującymi się na komputerach firm. Po tym okresie, w ciągu 4 wolnych dni na przełomie roku, system będzie wdrażany i przystosowywany do samodzielnej pracy.

"Arrowhead" przejmie cały handel na rynku akcji zwykłych, czyli akcji oraz obligacji zamiennych. Będzie się on cechował prędkością odpowiedzi rzędu maksymalnie 10 milisekund. Dodatkowo, kopie zapasowe wszystkich zamówień oraz ich realizacji będą zabezpieczane trójstopniowo.

Zanim system zostanie wdrożony, w połowie 2009 roku tokijska giełda zamierza wprowadzić także nowe opcje w systemie transakcyjnym. Będą one obsługiwane przez system T-Dex+, który został zamówiony na londyńskiej giełdzie zajmującej się handlem opcjami i kontraktami terminowymi (LIFFE, London International Financial Futures and Options Exchange). Jest to największa na świecie giełda zajmująca się tego rodzaju transakcjami.

Po wielu wpadkach w ostatnich kilku latach system transakcyjny doczekał się wielu negatywnych opinii zarówno od uczestników transakcji, jak i samego rządu Japonii. Kłopoty działającego obecnie systemu zaczęły się w listopadzie 2005 roku. Wtedy to błąd podczas aktualizacji oprogramowania sprawił, że poranny obrót akcjami musiał zostać wstrzymany. Miesiąc później firma Mizuho Securities poniosła ogromne straty z powodu błędnego działania systemu. Zatwierdził on sprzedaż akcji, która wielokrotnie przekraczała liczbę wyemitowanych do tej pory przez spółkę papierów. Mimo trzykrotnych prób nie udało się odwołać zatwierdzonego już zlecenia. Na transakcji tej firma straciła około 27 mld jenów.

Największa jednak wpadka wciąż działającego systemu miała miejsce 18 stycznia 2006 roku. Wtedy to system, na 20 minut przed końcem sesji, zawiesił handel akcjami z powodu przepełnienia pamięci.

Od tego czasu w systemie występuje dosyć duża liczba błędów i awarii, z czego w ostatnim roku było ich aż trzy.


Zobacz również