Aspektowa Java - AspectJ 5

Po prawie roku od przyłączenia się firmy BEA Systems do fundacji Eclipse i połączeniu projektów do programowania zorientowanego aspektowo AspectWerkz i AspectJ światło dzienne ujrzała wreszcie nowa wersja AspectJ 5.

O przyłączeniu się firmy BEA Systems do fundacji Eclipse pisaliśmy już wcześniej w artykule "BEA dołącza do Eclipse'a". Pomimo wstępnych zapewnień, że nowa wersja pojawi się szybciej, użytkownicy mogą się z nią zapoznać dopiero teraz. Można powiedzieć, że wreszcie oba projekty w pełni się połączyły, co zaowocowało powstaniem wspólnej, zunifikowanej platformy dla programowania zorientowanego obiektowo (Aspect Oriented Programming - AOP).

Długi czas oczekiwania na nową wersję był spowodowany nie tylko łączeniem się projektów, ale także implementowaniem wszystkich rozszerzeń, które przyniosła ze sobą Java 5, takich jak na przykład typy generyczne. Oprócz pełnego wsparcia dla rozszerzeń Javy 5, AspectJ 5 przynosi ze sobą między innymi pierwszą implementację generycznych aspektów, czy też pierwsze pełne API do refleksji typów (AjTypeSystem).

Do tego wszystkiego użytkownicy mają jeszcze możliwość korzystania ze zintegrowanego środowiska programistycznego AspectJ Development Tools (AJDT) - rozszerzenia platformy Eclipse - doskonale wspierającego używanie AspectJ.

Strona projektu AspectJ