Atom dla polskiej gospodarki

PAP poinformował o powstaniu Polskiej Platformy Technologii Nuklearnych. PPTN zajmować się będzie wdrażaniem i zastosowaniem technologii nuklearnych w energetyce, technologiach materiałowych, medycynie, ochronie środowiska i systemach bezpieczeństwa.

Inicjatorem i koordynatorem przedsięwzięcia jest Centrum Atomistyki, obejmujące Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, Instytut Energii Atomowej w Świerku, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie oraz Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku. Konsorcjum to zostało powołane dla wzmocnienia współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką poprzez opracowywanie i wdrażanie nowych technologii nuklearnych. Centrum Atomistyki prowadzić będzie także działalność promocyjną i edukacyjną. Z PPTN współpracować będą spółki Polskiej Grupy Energetycznej, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA w Warszawie, BOT Górnictwo i Energetyka S.A. w Łodzi, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, CAPITAL-Europejski Consulting Inwestycyjny w Warszawie, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, Politechnika Warszawska, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Uniwersytet Warszawski i Wrocławski Park Technologiczny.

W rozmowie z PAP, rzecznik Instytutu Problemów Jądrowych powiedział, że PPTN jest inicjatywą o znaczeniu kluczowym dla Polski, gdyż zgodnie z porozumieniem o współpracy Polski ze Wspólnotowym Centrum Badawczym (Joint Research Centre) z lipca 2007 roku, spośród czterech dziedzin uznanych za strategiczne aż dwie dotyczą technologii nuklearnych. Są nimi Energia i Bezpieczeństwo Jądrowe.

PPTN ma być uczestnikiem głównych działań Europejskiej Platformy Technologicznej Zrównoważonej Energetyki Jądrowej. To jedna z Europejskich Platform Technologicznych, których zadaniem jest opracowywanie strategii rozwoju poszczególnych sektorów gospodarki i wdrażanie nowych technologii. Platformy powstają w ramach 7 P.R. od 2003 roku, wtedy także rozpoczęto organizowanie Polskich Platform Technologicznych.