Atrakcyjna Brytania

Według danych z Europejskiego Monitora Inwestycyjnego, opracowywanego przez Ernst & Young, w pierwszej połowie br. największą liczbę bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Europie przyciągnęła Wielka Brytania. Spadła, w porównaniu z 2005 r., liczba projektów lokowanych w Polsce i innych krajach naszej części Kontynentu.

W pierwszych sześciu miesiącach br. w Europie uruchomiono 1432 projekty inwestycyjne, wobec 1144 w pierwszej połowie 2005 r. Wzrost ten Europa zawdzięcza aktywności inwestorów amerykańskich, brytyjskich i indyjskich. Szczególnie widoczny jest wzrost aktywności firm indyjskich (36 projektów) które szukają klientów w Europie Zachodniej i otwierają tam swoje filie.

Największymi przegranymi - w stosunku do zestawienia ubiegłorocznego - są Polska, Czechy, Węgry i Rosja, które przed rokiem miały ponad 19-proc. Udział w europejskich inwestycjach w pierwszej połowie br. spadł do niespełna 13%. Autorzy raportu wiążą ten fakt ze zmniejszeniem się liczby projektów związanych z sektorem wytwórczym i jednoczesnym boomem na nowe biura sprzedażowe i marketingowe, które z reguły lokowane są w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji. Nadal jednak nasz region pozostaje najpopularniejszą lokalizacją dla inwestycji tworzących powyżej 500 miejsc pracy. W Europie Środkowo-Wschodniej ulokowano 26 z 39 takich projektów.

Liczba umów inwestycyjnych w Europie w I poł. 2006 r.

Liczba umów inwestycyjnych w Europie w I poł. 2006 r.

1. Wielka Brytania - 315

2. Francja - 181

3. Niemcy - 133

4. Hiszpania - 90

5. Belgia - 63

Źródło: Ernst & Young

W pierwszej połowie 2006 roku 22%, czyli 315 projektów inwestycyjnych, ulokowano w Wielkiej Brytanii. To więcej niż łączna liczba projektów ulokowanych w Niemczech i we Francji. Większość BIZ w Wielkiej Brytanii pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. 133 projekty ulokowano w Londynie.