Atrakcyjne przepakowanie

Nowa edycja Visual Studio .NET 2003 Professional kosztuje mniej, a w dodatku przychodzi w towarzystwie systemu operacyjnego Windows Server 2003 Standard Edition, bazy danych SQL Server 2000 Developer Edition oraz narzędzi Visual Studio Tools for the Microsoft Office System.


Nowa edycja Visual Studio .NET 2003 Professional kosztuje mniej, a w dodatku przychodzi w towarzystwie systemu operacyjnego Windows Server 2003 Standard Edition, bazy danych SQL Server 2000 Developer Edition oraz narzędzi Visual Studio Tools for the Microsoft Office System.

Visual Studio. NET 2003 Professional to obecnie podstawowe środowisko programistyczne Microsoftu do tworzenia aplikacji działających na platformie .NET. Poprzednia edycja, 2002, była pierwszą wersją obsługującą .NET Framework, a jednocześnie następcą Visual Studio 6.0, w którym można było budować klasyczne aplikacje Win32. Visual Studio .NET 2003 obsługuje nowy, bezpieczniejszy i bardziej wydajny .NET Framework 1.1 i pozwala budować aplikacje Windows, aplikacje internetowe ASP.NET oraz aplikacje do urządzeń przenośnych.

Visual Studio .NET 2003 Professional

Środowisko programistyczne Visual Studio .NET 2003 Professional obsługuje wszystkie podstawowe języki platformy .NET, a więc Visual Basic .NET, Visual C# .NET, Visual C++ .NET oraz Visual J# .NET za pomocą jednego wspólnego interfejsu użytkownika. Dzięki temu zawsze można wybrać język programowania najbardziej odpowiedni do zrealizowania danego zadania.

Atrakcyjne przepakowanie

Początkujący programiści prawdopodobnie wybiorą Visual Basic .NET, ponieważ jest to najszybsza metoda budowania aplikacji. Visual Basic ma ponadto bardzo naturalną składnię i jest powszechnie znany wśród programistów aplikacji Windows. Istnieje też bardzo dużo już napisanego kodu, który warto ponownie wykorzystać. Aby ułatwić to zadanie, Visual Studio zawiera specjalne narzędzia, które ułatwiają przenoszenie kodu z języka Visual Basic 6. Całkowicie automatyczne importowanie starych projektów nie jest możliwe ze względu na zmiany wprowadzone w języku Visual Basic .NET, aby uczynić go zgodnym z platformą .NET. W tym celu musiał zostać rozbudowany o nowe elementy, takie jak obsługa wyjątków, dziedziczenie czy wielowątkowość.

Visual C# .NET jest dobrym wyborem dla dotychczasowych użytkowników C++ i Javy albo ambitnych programistów, którzy chcą poznać nowoczesny obiektowy język programowania, zaprojektowany specjalnie pod kątem platformy .NET. Visual C# .NET bardzo dobrze nadaje się do tworzenia wysokiej jakości aplikacji o przejrzystej budowie komponentowej, a związana z tym konieczność programowania w modelu obiektowym sprawia, że prawie każdy fragment napisanego kodu staje się bardzo łatwy do ponownego wykorzystania.

Język C++ zawsze cieszył się dużą popularnością ze względu na duże możliwości, dobrą wydajność oraz niezwykłą elastyczność. Praktycznie nie ma takiej dziedziny zastosowań języków programowania, w której C/C++ nie byłby w jakiś sposób obecny. Dlatego też w języku Visual C++ .NET można, za sprawą Managed Extensions to Visual C++, tworzyć aplikacje na platformę .NET tak samo łatwo, jak w C#. Wizualne tworzenie graficznych interfejsów użytkownika z komponentów Windows Forms odbywa się znajomą metodą przeciągania, podobnie jak w C# czy w Visual Basicu.

Natomiast programiści posługujący się językiem Java powinni rozpocząć programowanie platformy .NET od języka Visual J# .NET, który pozwoli im wykorzystać umiejętności i od razu zacząć budować graficzne aplikacje Windows.

Atrakcyjne przepakowanie

Visual Studio .NET 2003 jest nie tylko graficznym interfejsem wszystkich wymienionych języków programowania. Jest także bardzo wygodnym środowiskiem programistycznym, z edytorem wyposażonym w technologię IntelliSense, która ułatwia wprowadzanie kodu, wyświetlając prototypy funkcji, podpowiadając typy parametrów i umożliwiając przeglądanie listy metod używanej klasy. Bardzo wygodny jest także zintegrowany system pomocy kontekstowej w postaci biblioteki MSDN, który dynamicznie dopasowuje się do używanego języka programowania.

Te same mechanizmy, które ułatwiają wprowadzanie kodu podczas budowania aplikacji Windows, dostępne są również podczas tworzenia aplikacji internetowych. Projektowanie stron za pomocą Web Forms wygląda tak samo, jak w wypadku Windows Forms, a technologia IntelliSense wspomaga również tworzenie dokumentów HTML i XML. Do tworzenia arkuszy stylów jest specjalny edytor, a kolejne narzędzie pozwala tworzyć dokumenty XML metodą graficzną. Warto dodać, że duża część kodu skryptów jest generowana automatycznie.

Aplikacje tworzone w Visual Studio .NET 2003 automatycznie korzystają ze wszystkich udogodnień wprowadzonych przez platformę .NET. Wymienić tu należy przede wszystkim: uproszczone instalowanie aplikacji, przechowywanie ustawień bez korzystania z rejestru, bezpieczeństwo wynikające z nadzorowania kodu, możliwość równoległego instalowania kilku wersji tych samych bibliotek oraz łatwe importowanie komponentów bez potrzeby wyszukiwania dla nich właściwych bibliotek typów (odpowiednie informacje zintegrowane są już w pliku komponentu).

Wreszcie Visual Studio .NET 2003 umożliwia bardzo łatwe tworzenie i wykorzystywanie usług sieciowych (Web Services) , które wykorzystując format zapisu danych XML oraz protokół komunikacyjny SOAP, umożliwiają budowanie zaawansowanych aplikacji internetowych oraz tworzenie rozwiązań niezależnych od platformy i zbudowanych z najlepszych dostępnych komponentów, oferowanych przez najróżniejszych dostawców. Jednym z podstawowych zastosowań Visual Studio .NET 2003 jest też tworzenie aplikacji do urządzeń przenośnych. Te same wizualne narzędzia umożliwiają tworzenie aplikacji na platformę .NET Compact Framework do urządzeń z systemem Windows CE .NET, takich jak komputery Pocket PC. Tworzenie oprogramowania do komputerów przenośnych nie kończy się jednak na samodzielnych aplikacjach, bo Visual Studio .NET 2003 pozwala też budować witryny z wykorzystaniem ASP .NET mobile controls, które są dostosowane do pracy w niestandardowej rozdzielczości i przy ograniczonych rozmiarach ekranu.

Windows Server 2003 Standard Edition

Atrakcyjne przepakowanie

Visual Studio 2003 Professional Edition - jedno środowisko programistyczne pozwala tworzyć aplikacje w językach C, Visual Basic, C++, J, aplikacje internetowe w ASP.NET i aplikacje do komputerów Pocket PC.

Kolejnym ważnym elementem pakietu Visual Studio 2003 Professional Special Edition jest najnowszy serwerowy system operacyjny Microsoft Windows Server 2003 w wersji Standard Edition, ale z licencją tylko do tworzenia i testowania oprogramowania.

Windows Server 2003, jako następca Windows 2000 Server, wprowadza wiele zmian odpowiadających aktualnym wymaganiom użytkowników, a jedne z najważniejszych to stabilność, bezpieczeństwo i wydajność, ale także łatwość zarządzania. Windows Server 2003 ma dodatkowe narzędzia administracyjne, które pozwalają konfigurować system nawet mniej wtajemniczonym użytkownikom, czego chyba najbardziej widocznym przykładem jest narzędzie do dodawania ról serwera. W pewnym sensie rewolucyjnym rozwiązaniem są także zasady grupy oraz narzędzia do ich tworzenia, modelowania i analizy. Zasady grupy wprowadzają możliwość logicznej, precyzyjnej i łatwej do zastosowania kontroli nawet najmniejszych elementów konfiguracji systemu.

Jako sieciowy system operacyjny, Windows Server 2003 sprawdza się w wielu zastosowaniach: w roli serwera sieci lokalnej, udostępniając zasoby pracownikom firmy i przechowując ich dokumenty w bezpiecznych magazynach danych, jako router umożliwiający współdzielenie połączenia internetowego, serwer zdalnego dostępu, który pozwala pracownikom mobilnym łączyć się z siecią firmową, system pracy grupowej, system do zarządzania siecią lokalną, serwer terminali, wreszcie nowoczesny serwer aplikacji zbudowany na podstawie Internet Information Services 6.0 i platformy .NET do uruchamiania aplikacji i usług sieciowych.

Nowa architektura IIS oraz integracja Microsoft .NET Framework zapewniają z jednej strony wysokie bezpieczeństwo systemu, a z drugiej - łatwe tworzenie serwisów i aplikacji korporacyjnych za pomocą ASP .NET. Windows Server to także zaawansowane mechanizmy uwierzytelniania użytkowników i szyfrowania informacji, rozproszony sieciowy system plików DFS oraz pełna obsługa protokołu IPv6.

SQL Server 2000 Developer Edition

Atrakcyjne przepakowanie

Visual Studio Tools for the Microsoft Office System rozszerza listę dostępnych projektów o szablony do języków C# i Visual Basic, które umożliwiają tworzenie aplikacji sterujących Wordem i Excelem.

Serwer bazy danych jest często jednym z najważniejszych elementów aplikacji, ale jednocześnie najmniej widocznym. Od jego wydajności w dużej mierze zależy wydajność całego rozwiązania. Edycja Developer bazy danych SQL Server 2000 odpowiada funkcjonalnie najbardziej zaawansowanej edycji SQL Server 2000 Enterprise Edition, przy czym licencja produktu pozwala jedynie na wykorzystanie go do tworzenia i testowania oprogramowania. Ta sama licencja zezwala użytkownikowi SQL Server 2000 Developer Edition pobrać bezpłatny SQL Server 2.0 CE i tworzyć, a następnie rozpowszechniać aplikacje bazodanowe do komputerów Pocket PC. SQL Server 2000 Developer nie może być jednak stosowany w środowiskach produkcyjnych. Aby wykorzystywać go w celach innych niż tworzenie aplikacji, trzeba wykonać aktualizację do edycji Enterprise albo kupić wersję Standard.

Jako element systemu informatycznego przedsiębiorstwa, SQL Server 2000 zapewnia: usługi hurtowni danych (wbudowane mechanizmy OLAP) , narzędzia Data Transformation Services, które ułatwiają pobieranie danych z innych systemów, Notification Services, umożliwiające automatyzację dostarczania spersonalizowanych informacji do urządzeń klientów, czy replikacji danych, służące do integrowania i aktualizowania informacji. Wreszcie SQL Server 2000 umożliwia dostęp do danych w bazie za pomocą różnych protokołów komunikacyjnych, technologii rozproszonych i formatów zapisu - w tym XML, który stał się obecnie standardem wymiany informacji.

Visual Studio Tools for the Microsoft Office System

Visual Studio .NET 2003 Professional Special Edition zawiera też specjalną wersję narzędzi Visual Studio Tools for the Microsoft Office System, które ułatwiają tworzenie aplikacji współpracujących z Wordem i Excelem. Domyślnym językiem tworzenia aplikacji jest Visual Basic .NET 2003 (dołączony w wersji Standard) , ale można też wykorzystywać C# z Visual Studio .NET 2003 Professional. Po instalacji do listy typów projektów w Visual Studio .NET dołączona zostanie grupa Microsoft Office System Projects, a w niej szablony aplikacji wykorzystujących arkusze Excela czy dokumenty Worda. Możliwe jest też importowanie starszych projektów utworzonych za pomocą Visual Basic for Applications. Dołączona tu edycja Visual Studio Tools nie zawiera jednak Access 2003 Developer Extensions, które dodatkowo umożliwiałyby tworzenie aplikacji opartych na Accessie.