Audiowizualna Visa

Transakcjom internetowym dokonywanym za pomocą kart Visa towarzyszyć będą specjalne sygnały dźwiękowe oraz animacje.

Visa International informuje, iż jako pierwszy wśród systemów płatniczych wprowadza nowe, animowane logo ze specjalnym sygnałem dźwiękowym. Owe "środki audiowizualne" będą towarzyszyć transakcjom dokonywanym tam gdzie nie używa się fizycznie karty płatniczej, czyli np. w handlu internetowym czy handlu mobilnym. Podczas takich transakcji, sygnał dźwiękowy systemu Visa i animowane logo Visa oznaczające akceptację transakcji pojawią się na około dwie sekundy w urządzeniu klienta, informując go, że korzysta właśnie z systemu płatniczego Visa.

"Podczas zawierania transakcji w świecie wirtualnym sygnał dźwiękowy i animacja upewnią klientów, że korzystają z systemu Visa, pomagając im tym samym w uzyskaniu takiej samej pewności i poczucia bezpieczeństwa jak podczas używania kart w świecie fizycznym" - powiedziała Małgorzata O'Shaughnessy, dyrektor generalny Visa International w Polsce.

Visa International przewiduje, że wzrastająca popularność handlu elektronicznego (e-commerce) czy handlu mobilnego (m-commerce) oraz innych technologii przyczyni się do powstania tzw. u-commerce, - handlu uniwersalnego. Konsumenci będą mieli możliwość realizowania transakcji w dowolnym miejscu i czasie za pośrednictwem telefonów komórkowych, przystawek telewizyjnych czy urządzeń typu PDA.

Więcej informacji: www.visa.com